Dla kogo?

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Stoisz o krok od realizacji swoich marzeń. Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu!

Dzięki temu kierunkowi:

 • zostaniesz specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego;
 • dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe;
 • będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Weź sprawy w swoje ręce i rozpocznij studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. Sam zdecyduj, w czym chcesz się specjalizować:

 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (dla zainteresowanych pracą w Policji)bezpieczeństwo międzynarodowe
 • zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe to praktyczny kierunek studiów, który pozwoli Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku.

Wybierz BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i dołącz do nas! Zostań członkiem społeczności akademickiej jednego z najlepszych Uniwersytetów w Polsce o blisko stuletniej historii. Dziś liczy się nie tylko wyższe wykształcenie, ale także to, gdzie uzyskałeś dyplom. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to renomowana uczelnia, która łączy w sobie akademicką tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania. Stawiamy na innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, które w połączeniu z wiedzą ekspercką wykładowców, nowoczesnymi salami wykładowymi , własnymi studiami – telewizyjnym  i radiowym  oraz bogato wyposażonymi pracowniami komputerowymi  pozwolą Ci ukończyć kierunek studiów umożliwiający zatrudnienie w wielu branżach .

altDariusz Dymek
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada unikatowy walor – umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy potrzebnej na każdym kroku. Umiejętność podejmowania decyzji, zdolność zastosowania technik samoobrony, znajomość topografii czy kwalifikacje ratownika będą pomocnie nie tylko w karierze zawodowej, lecz także ułatwią codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Co więcej, absolwent tego kierunku doświadczy wielu okazji, aby nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą, szczególnie w czasie praktyk, warsztatów czy ćwiczeń realizowanych dzięki coraz ściślejszej współpracy Wydziału z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Wielkopolsce. Dodatkowo Koło Naukowe Nauki o Bezpieczeństwie, powołane specjalnie na potrzeby kierunku, w atrakcyjny sposób pogłębia wiedzę merytoryczną, a także stało się doskonałym miejscem samorealizacji. Można śmiało stwierdzić, że przy obecnych uwarunkowaniach ukończenie bezpieczeństwa narodowego ułatwi absolwentom spełnienie oczekiwań stawianych przez większość pracodawców. 
 

 

Dlaczego warto?

Studia I i II stopnia

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE prowadzony jest na studiach I stopnia (3-letnich licencjackich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Poznaniu i Słubicach. Oferujemy 4 specjalności . Każda koncentruje się na innym aspekcie bezpieczeństwa. Wybierając jedną z nich sam sprofilujesz swoją drogę edukacji kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planani zawodowymi. Od roku akademickiego 2013/2014 rozpoczynamy prowadzenie na tym kierunków studiów II stopnia (2-letnich magisterskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Poznaniu.

Kadra

Zajęcia prowadzone są zarówno przez grono wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, ale także praktyków pracujących w wojsku, policji, służbach specjalnych, strażach, inspekcjach oraz innych działach administracji publicznej. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, na zajęciach pokazują oni praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia.

Studiuj za granicą

Chcesz studiować w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech? To nic trudnego. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest jednym z liderów współpracy w ramach programu ERASMUS , który umożliwia odbycie części studenckiej przygody za granicą. Każdego roku około 130 studentów Wydziału spędza semestr lub dwa na jednym z 50 zaprzyjaźnionych uniwersytetów w krajach partnerskich.

Program ERASMUS oferuje również możliwość odbycia stażu w instytucjach nieakademickich w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Staże trwają od 3 do 6 miesięcy. Kancelarie prawne, instytucje międzynarodowe, urzędy państwowe i samorządowe oraz polskie placówki dyplomatyczne – zdecyduj sam, gdzie pojedziesz i czego chcesz się nauczyć!

Dodatkowe możliwości

Swoje pasje studenci mogą rozwijać współtworząc koła naukowe:

 • Nauki o Bezpieczeństwie
 • Samorządu Terytorialnego
 • Polityki Ekonomicznej i Społecznej
 • Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe można też rozwijać na łamach czasopisma naukowego studentów i doktorantów "Refleksje".

Na Wydziale funkcjonują również media studenckie:

Dzięki współpracy Wydziału z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Coś więcej

Studia to nie tylko nauka i spędzanie czasu w bibliotece. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest też częstym gospodarzem spotkań z politykami, dziennikarzami, publicystami czy celebrytami. Prowadzone są debaty oxfordzkie oraz spotykają się kluby dyskusyjne. Odbywają się tu imprezy integracyjne organizowane przez samorząd studencki oraz powstają unikatowe w skali kraju inicjatywy, jak chociażby zespół muzyczny składający się z pracowników i studentów Wydziału. Jednym słowem dzieje się bardzo dużo a pomysły te realizowane są w młodym i przyjaznym zespole. Dołącz do nas już dziś!
 

altMichał Cieciora 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach

Absolwent kierunku politologia z 2004 r.

Studia, wtedy jeszcze na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, to szereg bardzo pozytywnych wspomnień. Po pierwsze atmosfera kreowana przez kadrę naukową, złożoną nie tylko z naukowców wysokiej klasy, posiadających potężną wiedzę w swoich dziedzinach, ale przede wszystkim nietuzinkowych i bardzo ciekawych osobowości potrafiących zainteresować każdym, nawet na pozór mniej ciekawym zagadnieniem. Okres studiów na naszej poznańskiej politologii, to czas w którym zawierało i zacieśniało się mnóstwo trwających po dzień dzisiejszy znajomości, a że czas biegnie w bardzo szybkim tempie, to dziś z wieloma z tych przyjaciół mam okazję współpracować na kanwie zawodowej.

Wśród absolwentów, z którymi mam kontakt znajduje się wielu urzędników, samorządowców i dziennikarzy, nie tylko z terenu Wielkopolski, a wspólna wymiana doświadczeń i poglądów przy każdym spotkaniu przysparza wiele pozytywnych emocji i przywołuje piękne wspomnienia z okresu lat studenckich. Moje zainteresowania podczas studiów biegły dwutorowo, gdyż dotyczyły zarówno stosunków międzynarodowych, jak i samorządu. Dziś mogę powiedzieć, że z nich skorzystałem, najpierw poprzez pracę w służbie konsularnej, a później w samorządzie szczebla powiatowego, gdzie działam do dziś.

Myślę, iż wśród studiów humanistycznych WNPiD, który oferuje znacznie poszerzony wachlarz specjalizacji niż wtedy kiedy studiowałem, zawiera w swoim programie najszersze spektrum dziedzin, w ramach których dalej można rozwijać swoje kwalifikacje, już pod kątem zawodowym. Politologia, była jedynym kierunkiem studiów na jakie aplikowałem, jakie ukończyłem i z tego jestem dumny, a gdybym miał po raz kolejny dokonać wyboru, na pewno bym się nie zawahał.

Gdybym dzisiaj ponownie miał dokonać wyboru kierunku studiów to bez chwili zastanowienia wybrałbym Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
 

Specjalności

W ramach studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE wybierz jedną z 4 oferowanych specjalności:


mt_ignore
Wybierając tą specjalność staniesz się specjalistą z zakresu zagrożeń, z którymi styka się na co dzień administracja publiczna. Poznasz zasady funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w sferze bezpieczeństwa oraz posiądziesz praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom publicznym. Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, co pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w administracji gminej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej. W ramach tej specjalności odbędziesz kurs kwalifikujący do otrzymania tytułu ratownika.

mt_ignoreNOWOŚĆ!  Kliknij, by dowiedzieć się więcej! 

Absolwenci tej specjalności, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będą mogli odbyć krótsze policyjne szkolenie podstawowe - będą zwolnieni z połowy kursu podstawowego, na który kierowani są wszyscy adepci tego zawodu. Wszystko to za sprawą porozumienia, które Wydział podpisał z Komendantem Głównym Policji. Wyszczególnia ono przedmioty, które będą realizowane w ramach specjalności. Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności, organizacją i strukturą polskiej Policji. Ogromnym atutem jest kadra wykładowców składająca się ze specjalistów-praktyków, z których większość to czynni zawodowo funkcjonariusze Policji wysokiej szarży.

Program specjalności policyjnej jest częściowo zbieżny z wymaganiami stawianymi przed kandydatami do pracy nie tylko w Policji, ale i w służbach zabezpieczających (Służba Celna, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Lotnisk, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna), siłach zbrojnych oraz służbach specjalnych i instytucjach ochrony władzy państwowej (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne). Wymienione wyżej formacje to znakomite potencjalne miejsca zatrudniania dla absolwentów specjalności policyjnej.

mt_ignore
Jeśli interesują się kwestie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych oraz militarne i pozamilitarne zagrożenia współczesnego świata, to powinieneś wybrać tą specjalność. Współczesne zagrożenia terrorystyczne czy gospodarcze na arenie międzynarodowej powodują, że wzrasta zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Studiując na tej specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci analizować i przewidywać zagrożenia międzynarodowe w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym. W ramach tej specjalności odbędziesz kurs kwalifikujący do otrzymania tytułu ratownika.

mt_ignore
Kończąc tą specjalność zostaniesz specjalistą z zakresu działań w sytuacjach kryzysowych i znajdziesz zatrudnienie w administracji publicznej, służbach państwowych czy prywatnych firmach. Zdobędziesz praktyczne umiejętności prawidłowej diagnozy i oceny istniejących zagrożeń i będziesz w stanie podjąć szybkie i zdecydowane działania w sytuacji nadzwyczajnej czy kryzysowej. Wykorzystując środki i procedury postępowania w sytuacji zagrożenia dzięki nabytym umiejętnościom komunikacji społecznej będziesz w stanie podjąć racjonalne decyzje. Dowiesz się także jak przewidywać potencjalne zagrożenia oraz korzystać z najnowszego oprogramowania w tym zakresie. W ramach tej specjalności odbędziesz kurs kwalifikujący do otrzymania tytułu ratownika.

 

Szczegółowe informacje na temat zajęć na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i poszczególnych specjalnościach znajdziesz w  PROGRAMIE STUDIÓW I STOPNIA oraz PROGRAMIE STUDIÓW II STOPNIA.


Informacje na temat efektów kształcenia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE znajdziesz tutaj:  EFEKTY - STUDIA I STOPNIA oraz EFEKTY - STUDIA II STOPNIA.

Szczegółowe informacje na temat zajęć na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i poszczególnych specjalnościach znajdziesz w  PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIÓW I STOPNIA.

altKatarzyna Kałamarz
Studentka II roku studiów I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe

Co cenię w tym kierunku? Przede wszystkim szerokie spektrum poruszanych problemów: od systemów politycznych do zagadnień teleinformatycznych. Zajęcia z praktykami czynią wykłady bardziej interesującymi. Praca z profesjonalistami uzmysławia także jak szeroki wachlarz możliwości  otwiera się przed nami po zakończeniu tych studów.  Poza tym warta docenienia jest atmosfera, która panuje na całym wydziale. Nie można przejść korytarzem i nie spotkać kogoś znajomego. Znamy się z imprez integracyjnych, ale też działamy razem w wielu inicjatywach jak konferencje, koła naukowe, czy wydziałowe media (z którymi zawsze warto mieć dobry kontakt ;). Zapotrzebowanie na takich specjalistów stale rośnie, a Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne.
 

Kariera

Perspektywy zatrudnienia:

 

 • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne)
 • rządowe instytucje publiczne (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa, państwowe jednostki organizacyjne)
 • zespoły reagowania kryzysowego
 • Policja
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Agencja Wywiadu
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Służba Graniczna
 • Służba Celna
 • Służba Więzienna
 • Służba Ochrony Kolei
 • Straż Ochrony Lotnisk
 • Straż Gminna (miejska)
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Formacje Obrony Cywilnej Kraju
 • Siły Zbrojne RP
 • agencje ochrony osób i mienia
 • placówki dyplomatyczne
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje międzynarodowe
 • służby społeczne
 • biznes
 • organizacje społeczne
 • własna firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia
altMarcin Kalinowski
Chorąży Sztabowy Straży Granicznej, Sołtys Nowego Lubusza od 2009 roku

Studiując na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM nauczyłem się wiele od wszechstronnie przygotowanej, a zarazem wymagającej kadry dydaktycznej. Najbardziej jednak utkwiło mi w pamięci jedno - żyj, postępuj i myśl lateralne. Człowiek nauczony jest do rozwiązywania problemów wertykalnie – jak najprościej. Jednak szybko powracają one z podwójną silą. Wszyscy, którzy kpią z nauk humanistycznych powinni przynajmniej skończyć kurs z myślenia lateralnego, a każdy absolwent kierunków ścisłych w swojej karierze zawodowej powinien mieć „anioła stróża” – humanistę, oczywiście, absolwenta Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Możliwości

Oto Twoje możliwości:

Stopień
Tryb Specjalności
POZNAŃ
I stopień
(licencjackie)
Stacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Zarządzanie kryzysowe
Niestacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Zarządzanie kryzysowe
II stopień
(magisterskie)
Stacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Niestacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Collegium Polonicum w Słubicach
I stopień
(licencjackie)
Stacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Niestacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

UWAGA! Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.
 
Opłata za rok nauki na studiach niestacjonarnych: 3600 zł
 
Jest ona płatana w:
dwóch równych ratach (pierwsza w terminie do 15 października 2014 r., a druga do 15 marca 2015 r.), lub
ośmiu równych ratach. Pierwsza płatna do 15 października 2014 r., a następne raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca aż do maja 2015 r.

Wszystkie informacje na temat opłat za studia można znaleźć tutaj.

 

altNikola Leisa 
Studentka II roku kierunku
bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek istniejący na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa od niedawna. Jednak już dziś można śmiało stwierdzić, że studenci są zadowoleni i usatysfakcjonowani oraz doceniają wartość wybranych studiów.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, zawodowo aktywnych specjalistów: generałów, pracowników Wydziałów Bezpieczeństwa Urzędów Wojewódzkich, byłych funkcjonariuszy,  doktorów i profesorów. Umożliwia to studentom zdobywanie wiedzy od najlepszych. Wydział zadbał również o praktyczną stronę zdobywania wiedzy: zapewnia studentom staże, szkolenia i warsztaty. Kadra naukowa organizuje również wyjazdy naukowe do miejsc, które mogą stanowić po studiach miejsce pracy absolwenta naszego kierunku. Odwiedziliśmy m.in. Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, targi kryminalistyki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, GROM. Swoje naukowe zainteresowania możemy rozwijać w specjalnie dla nas stworzonym Kole Naukowym, którego praca skupia się wokół problematyki bezpieczeństwa. W zeszłym roku wraz z ekspertami i profesorami zorganizowaliśmy konferencję naukową, dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem EURO 2012. Przybyło wielu specjalistów, komendantów  z Poznania i innych miast. Było to wielkie osiągnięcie, które planujemy powtórzyć.

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego to główny cel państwa. Do zrealizowania tego zamierzenia potrzeba  wielu specjalistów, ludzi posiadają  wiedzę i doświadczenie z tego zakresu. Zapotrzebowanie na takich specjalistów stale rośnie, a Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne.
 

Rekrutacja

Stopień
Tryb Warunki przyjęcia na studia
POZNAŃ
I stopień
(licencjackie)
Stacjonarne Zasady naboru określa załącznik
Niestacjonarne Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc
II stopień
(magisterskie)
Stacjonarne Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia
Niestacjonarne Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc
Collegium Polonicum w Słubicach
I stopień
(licencjackie)
Stacjonarne Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc
Niestacjonarne Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc
Informacje dla kandydatów na studia w Collegium Polonicum w Słubicach Pobierz
 

UWAGA! Kandydatów na studia niestacjonarne prosimy o składanie wymaganych dokumentów bezpośrednio po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji (IR).

Dodatkowe warunki przyjęcia na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Teoria bezpieczeństwa; Prawne podstawy bezpieczeństwa; System bezpieczeństwa narodowego. Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określi prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Dokumenty należy składać:

sekretariat: pokój nr 44, parter
mgr Natalia Pastucha-Kalla
tel. 61-829-65-10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
poniedziałek - piątek: 9 - 14.30
 
altDagmara Prystacka
Rzecznik prasowy i kierownik biura prasowego ENEA S.A. 

Absolwentka kierunku politologia z 2001 r. 

Jeśli miarą dobrych studiów jest liczba branż, w których pracują ich absolwenci, to politologia zdecydowanie jest w czołówce. Bankowość, media, reklama i marketing, public relations, administracja publiczna – to tylko niektóre z nich. Wielu absolwentów to również obecni posłowie i najbliżsi współpracownicy polityków. Bo politologia to niewątpliwie kierunek, który rozszerza horyzonty i pozwala opanować wiedzę z wielu bardzo różnych dziedzin. To z kolei owocuje szansą na zaadaptowanie się w bardzo różnych miejscach pracy. Teraz studenci politologii mają jeszcze więcej możliwości technicznych, możliwości rozwoju i – wreszcie – możliwości połączenia teorii z praktyką. Wystarczy dobrze to wykorzystać, a z pracą nie będzie problemu!

 

Poznaj naszych studentów

Zaplecze dydaktyczne

pradownia komputerowastudio radiowestudio tvwypozyczalnia sprzetu

Video

Dziennikarstwo
Media Relations
WNPiD
Dziekan zaprasza na studia!
Kulisy studiowania
LipDub UAM