Plany zajęć na rok akad. 2014/2015 - sem. zimowy

Poniżej zamieszczamy plany zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2014/2015.

 

UWAGA! Zamieszczone plany na rok akad. 2014/2015 mogą być niekompletne i mogą jeszcze ulec zmianie. Strona ta będzie aktualizowana.
 

Przedmioty do wyboru (ścieżki)

 

Studia stacjonarne - I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne licencjackie

Uwaga: Na II i III roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne licencjackie

Uwaga: Na II i III roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Politologia - studia stacjonarne licencjackie

Uwaga: Na II i III roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne licencjackie

Uwaga: Na II i III roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Zarządzanie państwem - studia stacjonarne licencjackie

Uwaga: Na II roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Studia stacjonarne - II stopnia (SUM)

Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne II stopnia

Uwaga: Na I roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne II stopnia

Uwaga: Na I i II roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Politologia - studia stacjonarne II stopnia

Uwaga: Na I i II roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.

Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne II stopnia

Uwaga: Na I i II roku studenci samodzielnie dzielą się na grupy ćwiczeniowe w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Prace koordynuje starosta roku.


 

Studia niestacjonarne - I stopnia (licencjackie)

Plany mogą ulec zmianie - prosimy o sprawdzanie planu przed każdym zjazdem.

Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne licencjackie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia niestacjonarne licencjackie

Politologia - studia niestacjonarne licencjackie

Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne licencjackie

 

Studia niestacjonarne - II stopnia (SUM)

Plany mogą ulec zmianie - prosimy o sprawdzanie planu przed każdym zjazdem.


Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia niestacjonarne II stopnia

Politologia - studia niestacjonarne II stopnia

Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne II stopnia

wyklady otwarte

Video

Wi-Fi Access