Biuletyn Samorządowy

Biuletyn Samorządowy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, stanowi podsumowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania”, która odbyła się w dniu 29 listopada 2013 roku na naszym Wydziale. W konferencji udział wzięło ponad 100 samorządowców z terenu całej Wielkopolski. Konferencję uświetnił swoją obecnością Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Filip Kaczmarek. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Metropolią Poznań oraz Konwentem Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja składała się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich miała charakter naukowy, gdzie swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, drugą zaś dotyczyła otwartej debaty z udziałem czterech panelistów. (Więcej informacji o konferencji znajdziecie Państwo tutaj: http://www.wnpid.amu.edu.pl/pl/aktualnosci-konferencje/2336-relacja-z-konferencji-samorzadowej.html)

Przebieg oraz rezultaty konferencji prezentujemy w poniższym Biuletynie Samorządowym. 

Wideo

Połączenie z siecią WiFi