Formularz zgłoszeniowy


PolitologiaStosunki MiędzynarodoweDziennikarstwo i Komunikacja SpołecznaBezpieczeństwo NarodoweZarządzanie Państwem


licencjatmagisterdoktor


Uczestnictwo w Balu AbsolwentówUczestnictwo w Balu Absolwentów z osobą towarzyszącąBrak uczestnictwa w balu

Koszt udziału w Balu wynosi: 39 zł/os. Absolwenci i Pracownicy Wydziału 20 zł/os. Studenci Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na konto: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 (w tytule wpłaty wpisując treść: /K00000786/ „10latWNPiD+nazwisko i imię Uczestnika) do 5 października 2018 r. Udział w uroczystości zjazdu oraz balu absolwentów z okazji 10-lecia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu jest potwierdzone poprzez dokonanie wpłatę na wskazany wyżej rachunek bankowy.