Prof. Andrzej Sakson odznaczony Złotym Medalem za Długoletnia Służbę

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał prof. dr. hab. Andrzejowi Saksonowi  Złoty Medal za Długoletnia Służbę jako „nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w Służbie Państwa”.  Ponadto Pan Profesor otrzymał z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Jest to najwyższe wyróżnienie regionalne nadawane osobom, które poprzez swoją działalność „wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny Województwa Wielkopolskiego”. Trzecim odznaczeniem jakie w tym roku trzymał prof. Sakson jest Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego”. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018

Poniżej publikujemy link do zarządzenia  dr. Przemysława Rachowiaka, Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej, ws. stypendium MNiSW. O stypendium ubiegać mogą się studenci i doktoranci. Ostateczny termin składania dokumentów zostanie wyznaczony w późniejszym czasie. http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4234-3-1617-og.pdf

Czytaj dalej

Promocją książki „Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie”

W imieniu władz dziekańskich serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek), w sali 43 o godzinie 13.00. Wykład połączony z promocją książki zatytułowanej Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson. W spotkaniu seminaryjnym udział weźmie także Waldemar Mierzwa, redaktor i wydawca tomu. 

Czytaj dalej

VIII edycja Badania Jakości Kształcenia

Tegoroczna edycja to też szansa wywalczenia nagród dla wydziałów! Walczymy w 4 ligach, aby wszystkie wydziały miały równe szanse. Wydział, który uzyska najwyższy wynik procentowy w swojej grupie (przy takich samych wynikach, liczyć się będą nawet miejsca po przecinku) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Spożytkuje ją na dowolny cel uzgodniony przez dziekanów z wydziałowymi radami Samorządu Studentów. Czy będzie to ryczałt w punkcie ksero? Dodatkowe stanowisko komputerowe? A może…? Zadecydują studenci.

Wypełnij ankietę teraz!

Czytaj dalej

Oferta praktyk wakacyjnych dla studentów specjalności „Dziennikarstwo”

Oferta praktyk wakacyjnych dla studentów specjalności „Dziennikarstwo”

1. „Gazeta Wyborcza” – Poznań W lipcu, sierpniu i wrześniu – po cztery miejsca w każdym miesiącu, po 4 tygodnie każda osoba. Zasady: złożenie deklaracji odbycia praktyk u pełnomocnika Dziekana – otrzymanie skierowania i porozumienia.

2. „Polska Głos Wielkopolski” i inne tytuły Polska Press: dzienniki, tygodniki i serwisy internetowe; oddziały w Poznaniu, Wągrowcu, Kaliszu, Pile, Gnieźnie, Śremie, Kościanie, Obornikach, Międzychodzie, Szamotułach, Grodzisku, Chodzieży. Redakcja w Poznaniu: 3 osoby do działu wydarzeń (miejskiego) w każdym z miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień); 1 osoba do działu sportowego i 1 osoba do działu kultury; 1 osoba w dziale internetowym – jako wydawca i reporter multimedialny.

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Badań Niemcoznawczych

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w zakresie nauk społecznych.

  1. Nr referencyjny konkursu: 34/WNPiD/profesor zwyczajny/1/2017;
  2. Wymiar czasu pracy: pełny;
  3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
  4. Przewidywany czas trwania stosunku pracy: czas nieokreślony

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

1. Nr referencyjny konkursu: 33/WNPiD/adiunkt/2/2017/Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych.
2. Wymiar czasu pracy: pełny;
3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
4. Przewidywany czas trwania stosunku pracy: do 30.09.2021 r.

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Nr referencyjny konkursu: 33/WNPiD/adiunkt/2/2017/Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem.

Wymiar czasu pracy: pełny;
Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
Przewidywany czas trwania stosunku pracy: do 30.09.2021 r.

Czytaj dalej

Stypendium letnie w Turcji

Ambasada Turcji w Warszawie pragnie zainteresować studentów bardzo ciekawym letnim wyjazdem studyjnym. Nasze zaproszenie kierujemy do uzdolnionych, osiągających sukcesy, studentów następujących kierunków: Turkologia, Historia, Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Socjologia, Dziennikarstwo, Prawo i Administracja Publiczna, interesujących się naukowo Turcją zarówno współczesną jak i czasami Imperium Osmańskiego. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa strona turecka. Termin pobytu w Turcji: 20 sierpnia – 28 sierpnia 2017. W załączeniu przesyłamy warunki uczestnictwa i wstępny program pobytu. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 14 lipca br.

Czytaj dalej