Seminarium polsko-niemieckie o doradztwie politycznym i lobbingu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na polsko-niemieckie seminarium naukowo-dydaktyczne pt.: „Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej”

Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Dorota Piontek.

Program:

• Zajęcia tematyczne dot. struktur oraz sposobu funkcjonowania doradztwa politycznego i lobbingu w Polsce i w Niemczech,

• 2 wyjazdy studyjne do Warszawy i Berlina do najważniejszych instytucji politycznych RP i RFN połączone z warsztatami politologicznymi
w Poznaniu i Frankfurcie nad Odrą,

• Hospitacja w biurach poselskich oraz przeprowadzenie ankiet z posłami
na Sejm RP.

W seminarium przewidziany jest udział studentów WNPiD UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym projekcie naukowo-dydaktycznym.

Koszt udziału: 180 zł

Dalsze informacje oraz zgłoszenia: dorota.piontek@amu.edu.pl