Paweł Pyzik członkiem Społecznej Rady Programowej WNPiD

W czwartek, 9 listopada prof. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu powołał Pawła Pyzika, Prezesa Zarządu SGB – Banku SA w skład Społecznej Rady Programowej WNPiD UAM. W spotkaniu udział brali także prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas oraz prodziekan WNPiD UAM prof. Maciej Walkowski.

Nauka i szkolnictwo wyższe stają dziś przed przeróżnymi wyzwaniami. Rozpędzony świat stawia przed nami coraz to nowe zadania, a jego dynamiczny rozwój w sposób nierozerwalny powiązany jest z postępami naukowymi. Dlatego tak ważna jest współpraca wielu sektorów, m.in. nauki, kultury i przedsiębiorczości – napisał prof. Stelmach w liście powołującym Pawła Pyzika na członka wydziałowej Rady Programowej.

Okazją do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy Wydziałem a SGB będą obchody 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obie strony wyraziły nadzieję na szeroką współpracę.

Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym działającym  przy Dziekanie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej zadaniem jest ocena koncepcji i treści kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez ww. Wydział  z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.