Ogólnopolska Konferencja pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze”

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze”, która odbędzie się w dniach 16 – 17 kwietnia br. na naszym Wydziale.

Intencją organizatorów jest zapoczątkowanie cyklicznego corocznego wydarzenia, które będzie miało charakter trójwymiarowy.

Zamiarem Konferencji jest zidentyfikowanie determinantów zmian w przedmiotowych obszarach, zarówno tych pożądanych, jak i tych, które stanowią źródła niepokoju. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, wnioski, badania i ich efekty, ale również wskazać przyszłe dylematy i pożądane kierunki zmian w polityce społecznej.

Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych z zakresu polityki społecznej. Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację i promocję działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora.

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach państw europejskich w XXI wieku mają charakter wieloaspektowy i nie zawsze przybierają pozytywne kierunki. Demografia, zabezpieczenie społeczne, systemy emerytalne, służba zdrowia, migracje, warunki życia rodzin oraz wykluczenie społeczne są obszarem badań w ramach polityki społecznej, ale również nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, czy medycznych. Stanowią również pole działania samorządowców oraz praktyków w ramach inicjatyw oddolnych.

Biorąc pod uwagę obecność licznych praktyków, reprezentujących np. BARKĘ, CARITAS, WOŚP, inicjatywy oddolne, czy spółdzielnie socjalne, zachęcamy Państwa do zaproszenia do udziału w Konferencji przedstawicieli ciekawych inicjatyw z Waszego regionu.

Poniżej przedstawione zostały główne obszary tematyczne, które będą stanowiły trzon merytoryczny Konferencji. W sytuacji pojawienia się nowych, szczególnie interesujących Państwa tematów, organizatorzy zakładają możliwość jego rozszerzenia.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie,
  • Wynagrodzenia i koszty pracy, minimum socjalne,
  • Warunki życia rodzin,
  • Zabezpieczenie socjalne,
  • Problemy wynikające z ubóstwa,
  • Opieka zdrowotna,
  • System emerytalny,
  • Dialog społeczny,
  • Migracje ludnościowe,
  • Ekonomia społeczna.

Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej.

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać do 28 lutego:
– formularz: https://drive.google.com/file/d/1klKTWUcMwCuC9jBCrdfXU10xna8UPkas/view?usp=sharing)
– adres mailowy: polspolxxiw@amu.edu.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 395 zł (250 zł doktoranci i studenci) i obejmuje 2 x obiad, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne.

Należy ją wnieść do 28 lutego 2018 r. na podany poniżej nr konta.

BZWBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz koniecznie z dopiskiem Cel subkonta /K00000746/

Rezerwacja noclegów w D.S. JOWITA do 28 lutego 2018 r. – po szczegóły zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: polspolxxiw@amu.edu.pl.