Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Prezydent Miasta Ełk zaprasza do wzięcia udziału w ,,Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Konkurs organizowany jest już po raz jedenasty. Przy ogłaszaniu konkursu przyświeca mi następujący cel – popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo – badawczych poświęconych naszemu miastu. Jestem przekonany, że konkurs może pomóc w wyborze tematu pracy tym, którzy się jeszcze na konkretny temat nie zdecydowali. Do udziału w konkursie zapraszam autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 15.000 zł. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać je u P. Anny Lewandowskiej – pracownika Wydziału Promocji Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (tel.87 732 6274), e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl.