Data publikacji w serwisie:

Bazy ProQuest Central, Dissertations &Thesis Full Text

Zachęcamy do korzystania z bazy publikacji ProQuest Central oraz PQ Dissertations&Thesis Full Text. W Konfiguracji ProQuest Central ponad 11.000 tytułów układów autorów, książek, raportów, znalezieniu lokalizacji, publikacji i tekstów źródłowych z układu m.in. nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i medycznych. 
Rozprawy i tezy ProQuest wstępny ponad 1,4 mln rozpraw doktorskich z całego świata w latach 1861 -2021. Baza będzie obecna do 31 stycznia 2022 r.

Wejście zdalne