Data publikacji w serwisie:

JSTOR Archive, Artstor i Primary Source

Rozszerzony dostęp do JSTOR Archive, Artstor i Primary Source do zasobów nielicencjonowanych przez UAM  do 30 czerwca 2022

Wejście zdalne

Zachęcamy do skorzystania.