Data publikacji w serwisie:

Zasady składania zamówień kopii elektronicznych

Drodzy Czytelnicy

w związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem Biblioteki, po konsultacji z Dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. UAM dr. hab. Andrzejem Stelmachem, do odwołania zostaje uruchomiona usługa zamawiania kopii elektronicznych z zasobów biblioteki wydziałowej.

Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów wydziału.

Ogólne zasady składania zamówień:

  1. Zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki bibwnpid@amu.edu.pl
  2. Zgłoszenie powinno zawierać dane czytelnika imię, nazwisko i nr Karty bibliotecznej oraz pełne dane bibliograficzne tj. w przypadku:
  3. Fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, ISBN, zakres stron, sygnaturę książki z katalogu on-line;
  4. Artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnaturę czasopisma z katalogu on-line;
  5. Limit jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron;
  6. Zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych;
  7. Przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.

Biblioteka zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Obsługujemy wyłącznie zamówienia przesłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.