Dostępne czasopisma

Alfabetyczny wykaz tytułów czasopism w prenumeracie na rok 2017.

 1. Current History
 2. Dzieje Najnowsze. Kwartalnik Poświęcony Historii XX Wieku
 3. The Economist
 4. Europejski Przegląd Sądowy
 5. Forum Nowe przegląd prasy światowej
 6. Forum Akademickie
 7. Gazeta Polska
 8. Gazeta Wyborcza
 9. Głos Wielkopolski
 10. Integration
 11. Krytyka Polityczna
 12. Kultura Współczesna
 13. Le Monde Diplomatique
 14. The National Interest
 15. Newsweek Polska
 16. Nowa Europa Wschodnia
 17. Nowa Technika Wojskowa
 18. Nowe Media
 19. Państwo i Prawo
 20. Politeja
 21. Polityka
 22. Polityka Polska
 23. Polityka Społeczna
 24. Polska Zbrojna
 25. Praca Socjalna
 26. Press
 27. Przegląd Polityczny
 28. Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 29. Przegląd Socjologiczny
 30. Przegląd Zachodni
 31. Puls Biznesu
 32. Raport. Wojsko, Technika, Obronność
 33. Rocznik Historii Prasy Polskiej
 34. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 35. Rocznik Strategiczny
 36. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
 37. Rzeczpospolita
 38. Samorząd Terytorialny
 39. Stan Rzeczy
 40. Stosunki Międzynarodowe
 41. Studia Europejskie
 42. Studia Medioznawcze
 43. Studia Politologiczne
 44. Time
 45. Trzeci Sektor
 46. Unia Europejska.pl
 47. Więź
 48. World Politics
 49. Wprost
 50. Wspólnota
 51. Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej
 52. Zadra : pismo feministyczne
 53. Zarządzanie Publiczne
 54. Zeszyty Prasoznawcze
 55. Znak

Pozostałe czasopisma

 1. Armia : ilustrowany magazyn wojskowy
 2. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe
 3. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
 4. Athenaeum : Polska w świecie
 5. Bezpieczeństwo Narodowe
 6. Biblioteka : materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 7. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 8. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały
 9. The British Journal of Politics & International Relations
 10. BUC : Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo
 11. Central European Journal of Communication
 12. Civitas. Studia z Filozofii Polityki
 13. Consensus
 14. Czysta Energia
 15. Disarmament forum
 16. Disputatio
 17. Dyplomacja i Bezpieczeństwo
 18. Dziś : przegląd społeczny
 19. East Asian Strategic Review
 20. Euhamer. Przegląd Religioznawczy
 21. Foreign Affairs
 22. Foreign Policy
 23. Gnieźnieńskie Studia Europejskie
 24. Horyzonty Polityki
 25. Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski
 26. Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze
 27. International Political Science Review
 28. Internationale Politik
 29. Internationale Politik und Gesellschaft
 30. International Security
 31. International Studies
 32. Journal of Cross-Cultural Psychology
 33. Kronika Sejmowa
 34. Kronika Wielkopolski
 35. Kultura i Społeczeństwo
 36. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
 37. Lewą Nogą. Polityka Artystyczna
 38. Literatura na Świecie
 39. Mały Rocznik Statystyczny Polski
 40. Medyczna Wokanda
 41. Międzynarodowy Przegląd Polityczny
 42. Monitor Integracji Europ./ zm tyt. w 2004 r Monitor Europejski
 43. Newsweek NY
 44. New Perspectives
 45. Nowa Europa Przegląd Natoliński
 46. Nowa Polityka Wschodnia
 47. Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte
 48. Online Marketing Polska
 49. Perceptions : journal of international affairs
 50. Perspektywy Europejskie
 51. Policy Review
 52. Polish Political Science Yearbook
 53. The Polish Political Science Quarterly
 54. Political Studies
 55. Political Studies Review
 56. Political Theory
 57. Political Studies : the journal of the Political Studies Association of the United Kingdom
 58. Polityka i Społeczeństwo
 59. Polska Scena Polityczna
 60. Polski Przegląd Dyplomatyczny 
 61. Prawo i Polityka
 62. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 63. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 64. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria
 65. Przegląd Politologiczny
 66. Przegląd Psychologiczny
 67. Przegląd Sejmowy
 68. Przegląd Strategiczny
 69. Przegląd Wschodni
 70. Przegląd Zachodniopomorski
 71. Public Policy and Economic Development
 72. Racja Polska
 73. Refleksje
 74. Res Publica Nowa
 75. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 76. Rocznik Integracji Europejskiej
 77. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 78. Rocznik Statystyki Międzynarodowej
 79. Rocznik Wschodni
 80. Social Philosophy & Policy
 81. Der Spiegel
 82. Społeczeństwo i Polityka
 83. Sprawy Międzynarodowe
 84. Sprawy Narodowościowe
 85. Studia Bezpieczeństwa Narodowego
 86. Studia Polityczne
 87. Studia Socjologiczne
 88. Studia z Polityki Publicznej
 89. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 90. Świat Idei Polityki
 91. Teoria Polityki
 92. Tygodnik Powszechny
 93. Unia Europejska / zm. tyt. Monitor Unii Europejskiej
 94. Unia Europejska – Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
 95. Uważam Rze
 96. Welt Trends
 97. Wschód Europy : studia humanistyczno-społeczne
 98. Wspólnoty Europejskie
 99. Zeszyty Prawnicze BAS
 100. Zeszyty Telewizyjne
 101. Życie Uniwersyteckie