Dostępne czasopisma

Alfabetyczny wykaz tytułów czasopism w prenumeracie na rok 2017.

 1. CBOS.SPIS KOMUNIKATÓW
 2. Current History
 3. Dzieje Najnowsze. Kwartalnik Poświęcony Historii XX Wieku
 4. The Economist
 5. Europejski Przegląd Sądowy
 6. Forum Nowe przegląd prasy światowej
 7. Forum Akademickie
 8. Gazeta Polska
 9. Gazeta Wyborcza
 10. Głos Wielkopolski
 11. Integration
 12. Krytyka Polityczna
 13. Kultura Współczesna
 14. Le Monde Diplomatique
 15. The National Interest
 16. Newsweek Polska
 17. Nowa Europa Wschodnia
 18. Nowa Technika Wojskowa
 19. Nowe Media
 20. Państwo i Prawo
 21. Politeja
 22. Polityka
 23. Polityka Polska
 24. Polityka Społeczna
 25. Polska Zbrojna
 26. Praca Socjalna
 27. Press
 28. Przegląd Polityczny
 29. Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 30. Przegląd Socjologiczny
 31. Przegląd Zachodni
 32. Puls Biznesu
 33. Raport. Wojsko, Technika, Obronność
 34. Rocznik Historii Prasy Polskiej
 35. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 36. Rocznik Strategiczny
 37. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
 38. Rzeczpospolita
 39. Samorząd Terytorialny
 40. Stan Rzeczy
 41. Stosunki Międzynarodowe
 42. Studia Europejskie
 43. Studia Medioznawcze
 44. Studia Politologiczne
 45. Time
 46. Trzeci Sektor
 47. Unia Europejska.pl
 48. Więź
 49. World Politics
 50. Wprost
 51. Wspólnota
 52. Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej
 53. Zadra : pismo feministyczne
 54. Zarządzanie Publiczne
 55. Zeszyty Prasoznawcze
 56. Znak

Pozostałe czasopisma

 1. Armia : ilustrowany magazyn wojskowy
 2. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe
 3. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
 4. Athenaeum : Polska w świecie
 5. Bezpieczeństwo Narodowe
 6. Biblioteka : materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 7. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 8. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały
 9. The British Journal of Politics & International Relations
 10. BUC : Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo
 11. Central European Journal of Communication
 12. Civitas. Studia z Filozofii Polityki
 13. Consensus
 14. Czysta Energia
 15. Disarmament forum
 16. Disputatio
 17. Dyplomacja i Bezpieczeństwo
 18. Dziś : przegląd społeczny
 19. East Asian Strategic Review
 20. Euhamer. Przegląd Religioznawczy
 21. Foreign Affairs
 22. Foreign Policy
 23. Gnieźnieńskie Studia Europejskie
 24. Horyzonty Polityki
 25. Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski
 26. Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze
 27. International Political Science Review
 28. Internationale Politik
 29. Internationale Politik und Gesellschaft
 30. International Security
 31. International Studies
 32. Journal of Cross-Cultural Psychology
 33. Kronika Sejmowa
 34. Kronika Wielkopolski
 35. Kultura i Społeczeństwo
 36. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
 37. Lewą Nogą. Polityka Artystyczna
 38. Literatura na Świecie
 39. Mały Rocznik Statystyczny Polski
 40. Medyczna Wokanda
 41. Monitor Integracji Europ./ zm tyt. w 2004 r Monitor Europejski
 42. Newsweek NY
 43. Nowa Europa Przegląd Natoliński
 44. Nowa Polityka Wschodnia
 45. Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte
 46. Online Marketing Polska
 47. Perceptions : journal of international affairs
 48. Perspektywy Europejskie
 49. Policy Review
 50. Polish Political Science Yearbook
 51. The Polish Political Science Quarterly
 52. Political Studies
 53. Political Studies Review
 54. Political Theory
 55. Political Studies : the journal of the Political Studies Association of the United Kingdom
 56. Polityka i Społeczeństwo
 57. Polska Scena Polityczna
 58. Polski Przegląd Dyplomatyczny 
 59. Prawo i Polityka
 60. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 61. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 62. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria
 63. Przegląd Politologiczny
 64. Przegląd Psychologiczny
 65. Przegląd Sejmowy
 66. Przegląd Strategiczny
 67. Przegląd Wschodni
 68. Przegląd Zachodniopomorski
 69. Public Policy and Economic Development
 70. Racja Polska
 71. Refleksje
 72. Res Publica Nowa
 73. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 74. Rocznik Integracji Europejskiej
 75. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 76. Rocznik Statystyki Międzynarodowej
 77. Rocznik Wschodni
 78. Social Philosophy & Policy
 79. Der Spiegel
 80. Społeczeństwo i Polityka
 81. Sprawy Międzynarodowe
 82. Sprawy Narodowościowe
 83. Studia Bezpieczeństwa Narodowego
 84. Studia Polityczne
 85. Studia Socjologiczne
 86. Studia z Polityki Publicznej
 87. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 88. Świat Idei Polityki
 89. Teoria Polityki
 90. Tygodnik Powszechny
 91. Unia Europejska / zm. tyt. Monitor Unii Europejskiej
 92. Unia Europejska – Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
 93. Uważam Rze
 94. Welt Trends
 95. Wspólnoty Europejskie
 96. Zeszyty Prawnicze BAS
 97. Zeszyty Telewizyjne
 98. Życie Uniwersyteckie