Dostępne czasopisma

Alfabetyczny wykaz tytułów czasopism w prenumeracie na rok 2017.

 1. Current History
 2. Dzieje Najnowsze. Kwartalnik Poświęcony Historii XX Wieku
 3. The Economist
 4. Europejski Przegląd Sądowy
 5. Forum Nowe przegląd prasy światowej
 6. Forum Akademickie
 7. Gazeta Polska
 8. Gazeta Wyborcza
 9. Głos Wielkopolski
 10. Integration
 11. Krytyka Polityczna
 12. Kultura Współczesna
 13. Le Monde Diplomatique
 14. The National Interest
 15. Newsweek Polska
 16. Nowa Europa Wschodnia
 17. Nowa Technika Wojskowa
 18. Nowe Media
 19. Państwo i Prawo
 20. Politeja
 21. Polityka
 22. Polityka Polska
 23. Polityka Społeczna
 24. Polska Zbrojna
 25. Praca Socjalna
 26. Press
 27. Przegląd Polityczny
 28. Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 29. Przegląd Socjologiczny
 30. Przegląd Zachodni
 31. Puls Biznesu
 32. Raport. Wojsko, Technika, Obronność
 33. Rocznik Historii Prasy Polskiej
 34. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
 35. Rzeczpospolita
 36. Samorząd Terytorialny
 37. Stan Rzeczy
 38. Stosunki Międzynarodowe
 39. Studia Europejskie
 40. Studia Medioznawcze
 41. Studia Politologiczne
 42. Time
 43. Trzeci Sektor
 44. Unia Europejska.pl
 45. Więź
 46. World Politics
 47. Wprost
 48. Wspólnota
 49. Zadra : pismo feministyczne
 50. Zarządzanie Publiczne
 51. Zeszyty Prasoznawcze
 52. Znak

Pozostałe czasopisma

 1. Armia : ilustrowany magazyn wojskowy
 2. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe
 3. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
 4. Athenaeum : Polska w świecie
 5. Bezpieczeństwo Narodowe
 6. Biblioteka : materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 7. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 8. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały
 9. The British Journal of Politics & International Relations
 10. BUC : Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo
 11. Central European Journal of Communication
 12. Civitas. Studia z Filozofii Polityki
 13. Consensus
 14. Czysta Energia
 15. Disarmament forum
 16. Disputatio
 17. Dyplomacja i Bezpieczeństwo
 18. Dziś : przegląd społeczny
 19. East Asian Strategic Review
 20. Euhamer. Przegląd Religioznawczy
 21. Foreign Affairs
 22. Foreign Policy
 23. Gnieźnieńskie Studia Europejskie
 24. Horyzonty Polityki
 25. Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski
 26. Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze
 27. International Political Science Review
 28. Internationale Politik
 29. Internationale Politik und Gesellschaft
 30. International Security
 31. International Studies
 32. Journal of Cross-Cultural Psychology
 33. Kronika Sejmowa
 34. Kronika Wielkopolski
 35. Kultura i Społeczeństwo
 36. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
 37. Lewą Nogą. Polityka Artystyczna
 38. Literatura na Świecie
 39. Mały Rocznik Statystyczny Polski
 40. Medyczna Wokanda
 41. Międzynarodowy Przegląd Polityczny
 42. Monitor Integracji Europ./ zm tyt. w 2004 r Monitor Europejski
 43. Newsweek NY
 44. New Perspectives
 45. Nowa Europa Przegląd Natoliński
 46. Nowa Polityka Wschodnia
 47. Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte
 48. Online Marketing Polska
 49. Perceptions : journal of international affairs
 50. Perspektywy Europejskie
 51. Policy Review
 52. Polish Political Science Yearbook
 53. The Polish Political Science Quarterly
 54. Political Studies
 55. Political Studies Review
 56. Political Theory
 57. Political Studies : the journal of the Political Studies Association of the United Kingdom
 58. Polityka i Społeczeństwo
 59. Polska Scena Polityczna
 60. Polski Przegląd Dyplomatyczny 
 61. Prawo i Polityka
 62. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 63. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 64. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria
 65. Przegląd Politologiczny
 66. Przegląd Psychologiczny
 67. Przegląd Sejmowy
 68. Przegląd Strategiczny
 69. Przegląd Wschodni
 70. Przegląd Zachodniopomorski
 71. Public Policy and Economic Development
 72. Racja Polska
 73. Refleksje
 74. Res Publica Nowa
 75. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 76. Rocznik Integracji Europejskiej
 77. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 78. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 79. Rocznik Statystyki Międzynarodowej
 80. Rocznik Strategiczny
 81. Rocznik Wschodni
 82. Social Philosophy & Policy
 83. Der Spiegel
 84. Społeczeństwo i Polityka
 85. Sprawy Międzynarodowe
 86. Sprawy Narodowościowe
 87. Studia Bezpieczeństwa Narodowego
 88. Studia Polityczne
 89. Studia Socjologiczne
 90. Studia z Polityki Publicznej
 91. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 92. Świat Idei Polityki
 93. Teoria Polityki
 94. Tygodnik Powszechny
 95. Unia Europejska / zm. tyt. Monitor Unii Europejskiej
 96. Unia Europejska – Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
 97. Uważam Rze
 98. Welt Trends
 99. Wschód Europy : studia humanistyczno-społeczne
 100. Wspólnoty Europejskie
 101. Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej
 102. Zeszyty Prawnicze BAS
 103. Zeszyty Telewizyjne
 104. Życie Uniwersyteckie