Nowości książkowe

 

#Wstydź się! : o jednej z najbardziej niedocenianych sił rządzących światem

Jon Ronson ; przekład Katarzyna Dudzik oraz Olga Siara
Insignis Media, Kraków 2017

Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym

Jamie Turner, Reshma Shah
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

Internet złych rzeczy

Julia Chmielecka
Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2017

Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej : perspektywa międzynarodowa

Michał M. Bukowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2015

Reporter w przebraniu

Monika Wawer, Maciej Kuciel
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Skazani na wojnę? : czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa?

Graham Allison
Pascal, Bielsko-Biała 2018

Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku

redakcja naukowa Bogdan Panek, Roman Stawicki
Difin, Warszawa 2016

Cinematography : sztuka operatorska

Blain Brown
Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2016

Komunikowanie polityczne

redakcja naukowa Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017

Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : uwarunkowania – przebieg – implikacje

redakcja naukowa Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku : poszukiwanie równowagi

Eulalia Skawińska, Piotr Kułyk, Anna Niewiadomska
CeDeWu, Warszawa 2018

Pomiędzy retro a retromanią

red. Małgorzata Major, Patrycja Włodek
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018

Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

redakcja naukowa Andrzej Żebrowski, Łukasz Zweiffel, Katarzyna Kowalska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018

Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce : wybrane aspekty badawcze

redakcja naukowa Robert Maciejewski
Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2018

Referendum akcesyjne do Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej w latach 2003-2014 : preferencje wyborcze mieszkańców regionów zachodniopomorskiego i lubuskiego

Piotr Chrobak
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018

Oblicza współczesnej komunikacji : konteksty, problemy, wyzwania

praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Stępińskiej, Ewy Jurgi-Wosik i Bartłomieja Seclera
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2018

Reklama

Winston Fletcher ; tłumaczenie Tomasz Domański
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Konstytucje państw współczesnych : studium prawno-historyczne

redakcja naukowa Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018

Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych

pod redakcją Tomasza Domańskiego, Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Agaty Włodarskiej-Frykowskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego

redakcja naukowa Malina Kaszuba, Rusłan Puzikow, Jacek Zieliński
Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2018

Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach

Marcin Laberschek
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym z zakazem interwencji dla sił obcych w danym obszarze : przyczynek do pojęcia Rzeszy w prawie międzynarodowym

Carl Schmitt
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018

Militaryzacja w systemie bezpieczeństwa narodowego

Radosław Sitek
Drukarnia Cyfrowa OSDW Azymut, Łódź 2018

Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe

Krzysztof Domeracki
Difin, Warszawa  2018

Nauki o bezpieczeństwie : między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa

Juliusz Piwowarski
Difin SA, Warszawa  2018

W kręgu nauki o bezpieczeństwie

redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz, Stanisław Sulowski
Difin SA, Warszawa  2018

Oblicza federalizmu i regionalizmu w Ameryce Północnej, Europie i Polsce

redakcja Iwona Wrońska
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce  2016

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku

redakcja naukowa Katarzyna Czornik, Monika Szynol
Uniwersytet Śląski, Katowice 2017

Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku

pod redakcją Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego i Katarzyny Sopolińskiej
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018

Historia Izraela

Anita Shapira
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018

Cywilne służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Warmiński
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 2016

Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

redakcja naukowa Marta Woźniak-Bobińska, Anna M. Solarz
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa  2018

O kulturze i rewolucji
Bronisław Wildstein
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa  2018

Nowe ruchy religijne

Eileen Barker ; przeł. Tomasz Kunz
Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012

Kataklizmy w mediach : dziennikarskie relacje z klęsk żywiołowych

Magdalena Hodalska
Księgarnia Akademicka, Kraków 2018

 

Komunikacja religijna i media

Krzysztof Marcyński
Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016

Bieda jako wyzwanie

Jan Piwowarczyk
Petrus, Kraków 2016

Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego

redakcja naukowa Łukasz Wojcieszak
Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2018

Pieniądze w służbie dyplomacji : państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej
Tomasz Kamiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce

Tomasz Hoffmann
FNCE, Poznań 2018

Kara śmierci : w obronie życia ludzkiego
Jerzy Adam Świdziński
Wydawnictwo Petrus, Kraków  2009

Kultury i religie świata w opowieściach, mitach i faktach

Krystyna Szwob
Wydawnictwo Petrus, Kraków  2014

Podstawowe rynki rolne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju

Dariusz Czakowski, Andrzej Czyżewski
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz  2017

Specyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji

redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018

Systemy polityczne i kultura prawna państw azjatyckich

Redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Bidziński
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018

Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii

Redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Michał Dahl
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018

Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin
Redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
Poszukiwacz marzeń : z kamerą wśród kobiet Iranu
Karolina Kozioł
Wydawnictwo Psychoskok, Konin 2018
Władza a społeczeństwo : od średniowiecza do II wojny światowej
Janusz Skodlarski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2016
Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia
redakcja naukowa Sabina Grabowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017
Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń
redakcja naukowa Grzegorz Nakielski, Krzysztof Graczyk, Tadeusz Tabaczniuk
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017
Powiat w Polsce : problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego
pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017
Procesy kierowania w administracji publicznej
Katarzyna Kłosowska-Lasek
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018
25 lat niemieckiego zjednoczenia : bilans ćwierćwiecza
pod redakcją Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Ernesta Kuczyńskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza
pod redakcją naukową Cezarego Trosiaka, Violetty Julkowskiej, Bartosza Hordeckiego
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017
Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918
Kamil Kacperski
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
Amerykańska myśl wolnościowa : od liberalizmu do libertarianizmu
Cezary Błaszczyk
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
Uwarunkowania współczesnego dżihadu
Henryk Pietrzak
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017
Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego : przyczynek do teorii państwa
Joachim Osiński
Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2017
Społeczny kontekst ekonomii
redakcja naukowa Jacek Szlachta, Małgorzata Zaleska, Katarzyna Żukrowska, Rafał Towalski
Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017
Tożsamość kulturowa a migracje – szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego
redakcja naukowa Edward Janusz Jaremczuk
FNCE, Poznań 2018
Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
pod redakcją Anny Dębskiej
Naukowe Wydawnictwo Piotrowskie, Piotrków Trybunalski  2016
Konflikt hybrydowy na Ukrainie : aspekty teoretyczne i praktyczne
redakcja naukowa Bogusław Pacek, Julia Anna Grochocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski  2017
Organizacje pozarządowe w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa
redakcja naukowa Bogusław Pacek, Tadeusz Szmidtka, Kamila Jakubczak-Krawczyńska
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 2017
Potęga militarna państwa i jej ekonomiczne aspekty
Bogumił Stęplewski
Difin,, Warszawa 2018
Anatomia porażki wyborczej
pod redakcją Anny Pacześniak
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
Geografia wyborcza Polski : interpretacje postaw i zachowań obywateli
redakcja naukowa Tomasz Koziełło, Dominik Szczepański
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Tomasz R. Aleksandrowicz
Difin, Warszawa 2018
Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem
pod redakcją naukową Roberta Kmieciaka, Pawła Antkowiaka
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2017
Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
pod redakcją naukową Mikołaja Tomaszyka
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1
redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Błąd Darwina
Jerry Fodor, Massimo Piattelli-Palmarini
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
Retrotopia : jak rządzi nami przeszłość
Zygmunt Bauman ; przekład Karolina Lebek
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
John Gray i krytyka liberalnego legalizmu
Beata Polanowska-Sygulska
Księgarnia Akademicka, Kraków 2017
Problemy reprywatyzacji
redakcja naukowa Anna Jarosz-Nojszewska, Paulina Legutko-Kobus
Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017
Legitymizacja polskiej polityki europejskiej : analiza systemowa
Agnieszka K. Cianciara
Księgarnia Akademicka, Kraków 2017
Europejska polityka sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu : aktorzy, narracje, strategie
Agnieszka K. Cianciara
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017
O naturze preferencji politycznych : perspektywa psychologiczna
Urszula Jakubowska
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018
Polacy – Niemcy : sąsiedzi pod specjalnym nadzorem
Anna Wolff-Powęska
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018
Propaganda in totalitarian regimes
Marek Żyromski
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017
Samorząd terytorialny w Polsce w procesie budowy państwa demokratycznego : wymiar wyborczy i finansowy
Paweł Antkowiak
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017
Wielowymiarowość partycypacji kobiet w systemach medialnych a polityka równości
Alina Balczyńska – Kosman
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017
Społeczność arabska w Polsce : stara i nowa diaspora
Mustafa Switat
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2017
Europa w brutalnym świecie
Enrico Letta, Sébastien Maillard
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2018
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2
redakcja naukowa Barbara Kaczmarczyk
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
Chińska prezydencja kolektywna
Hu Angang
Time Marszałek Group, Toruń 2017
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP z 1997 roku
redakcja naukowa Halina Zięba-Załucka
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018
Azja w XXI wieku : implikacje dla bezpieczeństwa globalnego
radakcja Eugeniusz Jendraszczak
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa  2017
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona
Joanna K. Skulska
FNCE, Poznań  2018
Społeczeństwo obywatelskie w systemie politycznym państwa : przykład Polski na tle rozwiązań europejskich
pod redakcją Michała Szczegielniaka, Rafała Więckiewicza
Rambler Press, Warszawa 2018
Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych
Arkadiusz Domagała
Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2008
Małe narody Europy : perspektywa historyczna
Miroslav Hroch ; przekł. Grażyna Pańko
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław  2008
Islam, chrześcijaństwo i Zachód : burzliwe dzieje wzajemnych relacji
Rollin Armour ; przekł. Ivonna Nowicka
WAM, Kraków 2004
Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP
Lech Drab
Difin, Warszawa 2018
Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii : konceptualizacja gospodarki narodowej
Marian Noga
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018
Tak zwany terroryzm
Waldemar Zubrzycki
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939 : państwo – prawo – gospodarka
Tomasz Chłopecki
FNCE, Poznań  2018
Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
redakcja naukowa Zbigniew Ścibiorek
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej
pod redakcją naukową Marcina Rachwała
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017
Czarne flagi : geneza Państwa Islamskiego
Joby Warrick ; przełożył Tomasz S. Gałązka
Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2017
Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie : polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski po 1989 roku
Bożenna Piątkowska
Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań  2018
Współczesne oblicza władzy politycznej : wybrane zagadnienia
pod redakcją naukową Marcina Rachwała
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań  2017
Zarządzanie w czasach kryzysu : wybrane zagadnienia
redakcja naukowa Łukasz Wróblewski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015
Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka
Krzysztof C. Matuszek
Księgarnia Akademicka, Kraków 2017
Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju
Doug Strycharczyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia
Grzegorz Pietrek
Difin, Warszawa 2018
W obliczu kryzysu : przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej
redakcja naukowa Anna Magdalena Kosińska
Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
Style radykalnej woli
Susan Sontag ; przełożył Dariusz Żukowski
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018
Przeciw interpretacji i inne eseje
Susan Sontag ; przełożyli Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018
Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego
Wojciech Sumliński
Wojciech Sumliński Reporter, Warszawa 2015
Z mocy bezprawia : thriller, który napisało życie
Wojciech Sumliński
Wojciech Sumliński Reporter, Warszawa 2015
Z mocy nadziei : thriller, który pisze życie…
Wojciech Sumliński
Wojciech Sumliński Reporter, Warszawa 2015
Czego nie powie Masa o polskiej mafii
Wojciech Sumliński
Wojciech Sumliński Reporter, Warszawa 2015
Lech Wałęsa – idea i historia : biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku
Paweł Zyzak
3S Media, Warszawa 2017
Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego : adaptacja i inercja w przededniu arabskiej wiosny
Łukasz Fyderek
Księgarnia Akademicka,, Kraków 2016
Rosja
Maksym Gorki ; przekład Małgorzata Buchalik
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2016
Podporządkowanie w stosunkach międzypaństwowych po zimnej wojnie
Tomasz Klin
Księgarnia Akademicka, Kraków 2017
Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych
Stefano Guzzini ; przełożył Sebastian Szymański
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017
Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016
redakcja naukowa Walenty Baluk, Mykoła Doroszko
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, Lublin  2017
Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch
Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys
Andrzej Szahaj
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017
Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce
Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak
Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2017
Anatomia rynku
Ewa Kowalska-Napora
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty  2016
Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii
praca zbiorowa pod redakcją Doroty Piontek i Szymona Ossowskiego
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2017
O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego
redakcja naukowa: Arkadiusz Indraszczyk, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija : antologia tekstów
Edward Jeliński, Janusz Wiśniewski, Filip Biały, Agnieszka Bielawska, Łukasz Dulęba, Bartosz Hordecki
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017
Konstytucja w państwie demokratycznym
pod redakcją Sławomira Patyry, Mirosława Sadowskiego, Krzysztofa Urbaniaka
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017
Wielkopolska jako region historyczno-kulturowy w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku T.1
Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2016
Regionalizm Wielkopolski – idea, przejawy społeczna – organizacyjne, prekursorzy w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku T. 2
Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2016
Regionalizm Wielkopolski – przejawy społeczno – kulturalne, polityczne i gospodarcze, luminarze w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX  wieku T. 3
Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2016
Regionalizm Wielkopolski – etos, idee, prasa, dobro publiczne, ludzie w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku T.4
Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2017
Wielkopolskie tradycje czasopiśmiennictwa regionalistycznego od 1939 roku w świetle źródeł, literatury i pogladów XIX/XX wieku T.5
Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2017
Wielkopolskie czasopisma regionalistyczne po II wojnie światowej w świetle źródeł, literatury i poglądów T.6
Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2017
Cecha czasopisma regionalistycznego ze źródeł i tradycji wielkopolskiego czasopiśmiennictwa regionalistycznego XIX/XX wieku T.7
Ryszard Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2017
Świat przemocy :  gospodarka światowa 2016-2030
Jean-Hervé Lorenzi, Mickaël Berrebi ; przełożył Waldemar Kuczyński
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018
Czy kobieta istnieje? : spór o pojęcie kobiecości pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem we współczesnej myśli feministycznej
Justyna Wodzik
Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2016
Tryumf czerwonych miernot : pseudointeligenci w akademiach PRL
Ziemowit Miedziński
Wektory, Wrocław 2017
Poznań : miasto grzechu
Marcin Kącki
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec  2017
Moje smoki na dobre i złe
Jerzy Stuhr
Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa  2017
Anty-Edyp
Gilles Deleuze, Félix Guattari ; przełożył Tomasz Kaszubski.
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017
Badania fokusowe : problemy metodologiczne i etyczne
Jolanta Lisek-Michalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2013
Gdy filozofia miesza się w sprawy płci
Jeanne Larghero ; tłumaczyła Joanna Wisła-Truty
Wydawnictwo św. Stanisława BM,  Kraków 2017
Filozoficzna refleksja nad kulturą : polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku
red. nauk. Michał Rydlewski i Radosław Wiśniewski
Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2013
Księżyc z peweksu : o luksusie w PRL
Aleksandra Boćkowska
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec  2017
Etyka sfery publicznej
redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Kronika dobrej zmiany
Roman Giertych
Eco Redonum, Warszawa 20107
   Agamben : przewodnik Krytyki Politycznej
[aut. Agata Bielik-Robson et al. ; red. i wybór tekstów: Zespół KP]
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010
Elżbieta II : portret monarchini
Sally Bedell Smith ; przełożyła z angielskiego Urszula Gardner.
Wydawnictwo Dolnośląskie – Publicat. Oddział, Poznań 2017
Tradycja, imperium, geopolityka : eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej
Krzysztof Karczewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Administracja samorządowa w teorii i praktyce
Krzysztof Gawkowski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Nowe idee zarządzania publicznego : wyzwania i dylematy
redakcja naukowa Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Współczesna kultura dyplomatyczna : przybliżenie pierwsze
Andrzej Barcikowski
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017
Gomułka : dyktatura ciemniaków
Piotr Gajdziński
Zysk i Sk-ka Wydawnictwo, Poznań  2017
Cezaryzm demokratyczny : wybór pism
Antoni Peretiatkowicz
Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017
Prawo finansów publicznych
Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ewa Prejs, Wojciech Matuszewski, Adam Zalasiński
Towarzystwo Naukowe Organizacji i KIerownictwa „Dom Organizatora”, Toruń  2017
Miasto : nowa kwestia i nowa polityka
Iwona Sagan
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017
Komunizm po polsku : historia komunizacji Polski widziana z Kremla
Nikolaj Iwanow
Wydawnictwo Literackie, Kraków  2017
The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union
Zbigniew Czachór, Beata Przybylska-Maszner, Adam Jaskulski
Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2017
Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości
pod redakcją naukową Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań2017
   Hungary and Poland in times of political transition : selected issues
edited by Beata Pająk-Patkowska, Marcin Rachwał
Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2016
Liberalizm i teoria polityczna
pod redakcją naukową Łukasza Dulęby, Janusza Wiśniewskiego
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2016
Sowiety : historia ZSRS
Paweł Piotr Wieczorkiewicz
Wydawnictwo LTW, Łomianki  2017
Strategia marketingu narracyjnego w Policji : nowoczesny wymiar kreowania wizerunku
Jadwiga Stawnicka
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2014
Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców
Jan Śliwa, Rafał Pawlicki
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
Korporatystyczny system formułowania polityki w państwach Grupy Wyszechradzkiej : zmiana paradygmatu
Maciej Olejnik
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań  2017
Demokracja na rozdrożu : deliberacja czy partycypacja polityczna?
Janusz Grygieńć
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków  2017
Praca tymczasowa : droga do kariery czy ślepy zaułek?
pod red. Bogusławy Urbaniak i Piotra Oleksiaka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2014
Współczesne media : gatunki w mediach T. 1 Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych
pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2017
Asertywność : klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości
Adriana Klos
Difin, Warszawa 2017
Kapitał ludzki w polityce regionalnej
Ireneusz Jaźwiński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Finanse biznesu międzynarodowego
Jan Rymarczyk
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań  2017
Krótka historia ekonomii
Niall Kishtainy
Wydawnictwo RM, Warszawa 2017
Od chuliganów do aktywistów? : polscy kibice i zmiana społeczna
Radosław Kossakowski
TAiWPN Universitas, Kraków  2017
Nowe ruchy społeczne
pod redakcją Marii Marczewskiej-Rytko, Doroty Maj
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Islam : jedenasta plaga
Hege Storhaug
Wydawictwo Stapis, Katowice 2017
Makroekonomia
Olivier Blanchard
Wydawnictwo Nieoczywiste, [Warszawa] 2017
Rewolucja rosyjska
Sheila Fitzpatrick ; tłumaczenie: Jakub Bożek
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Anna Lubrańska
Difin, Warszawa 2017
Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej
Rafał Matyja, Błażej Sajduk
Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016
Wprowadzenie do psychologii osobowości
Piotr K. Oleś
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016
Tysiąc dziewięćset piędziesiąty szósty : przebudzeni
Piotr Bojarski
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016
Tysiąc dziewięćset czterdziesty piąty : wojna i pokój
Magdalena Grzebałkowska
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2015
Paradoksy wolności
Marian Golka
Państwowy Instytut Wydawniczy,Warszawa 2017
Bezpieczne państwo, bezpieczny obywatel, bezpieczna Unia Europejska : praca zbiorowa
pod redakcją Stefana Marka Grochalskiego
Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2017
Czas próby w stosunkach międzynarodowych : miscellanea
Stanisław Bieleń
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce : ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne : analiza, modele i schematy, ramy programowe i prawne, przeglądowe zestawienie bibliograficzne
Grzegorz Rydlewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Umysł terrorysty : były snajper Arafata ujawnia motywy islamskich ekstermistów i podpowiada, jak przeciwdziałać terroryzmowi
Tass Saada, Dean Merrill
Aetos Media, Wrocław 2017
Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego
Krzysztof Załęski
Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2017
Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego
Krzysztof Załęski
Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2017
Od cara do „cara” : studium rosyjskiej polityki historycznej
Wojciech Materski
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017
Odcienie bezpieczeństwa : obszary badań, kierunki rozwoju
redakcja naukowa Paulina Polko, Marek Walancik
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2016
Meksyk – między demokracją a dysfunkcyjnością
Karol Derwich
Universitas, Kraków 2017
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Tomasz Dubowski
„Temida 2”,  Białystok 2017
Konteksty feministyczne : gender w życiu społecznym i kulturze
pod red. Patrycji Chudzickiej-Dudzik i Elżbiety Durys
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
Konstruktywizm komunikacyjny
Michał Wendland
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań  2011
Współczesne systemy rządów
redakcja naukowa: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Rewolucja rosyjska : nowa historia
Sean McMeekin ; tłumaczenie Sławomir Patlewicz
Bellona, Warszawa 2017
Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności
Milena Korycka-Zirk
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017
Homoseksualność daleka i bliska : słowa, mity, symbole
Paweł Fijałkowski
Eneteia, Warszawa 2014
Religia w stosunkach międzynarodowych : 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD)
red. nauk. Anna M. Solarz, Hanna Schreiber.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
Media studenckie w Polsce : geneza, ewolucja, rzeczywistość
Anna Zięty
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015
Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach : (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin)
Agnieszka Szlachta
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Islamofobia jako technologia władzy : studium z antropologii politycznej
Monika Bobako
Uniwersitas, Kraków 2017
Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia
redakcja naukowa Irmina Denysiuk, Zenon Sobejko
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2017
Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów
Agnieszka Anna Chwast, Kuba Jałoszyński
Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej
redakcja naukowa Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku – podejście polemologiczne
redakcja naukowa Andrzej Polak, Jacek Lasota, Milena Palczewska
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2016
Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej
redakcja naukowa Marcin Soboń, Mirosław Habowski, Grzegorz Tokarz
Wydawnictwo FNCE, Poznań  2017
Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku : interoperacyjność – istota i znaczenie
Julian Maj
Wydawnictwo FNCE, Poznań  2017
Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych : wyzwania, zagrożenia, perspektywy
redakcja naukowa Marek Pietraś, Justyna Misiągiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Mniejszość rosyjska w życiu politycznym Ukrainy
Tomasz Białobłocki
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Ekologizm, trucizna XXI wieku
George Reisman
Fijorr Publishing, Warszawa 2015
Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów
pod redakcją Marceli Gruszczyk, Lecha Krzyżanowskiego, Miłosza Skrzypka
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
The art of the deal czyli Sztuka robienia interesów
Donald J. Trump oraz Tony Schwartz ; przekład Bogusz Pawiński
Fijorr Publishing, Warszawa 2017
Historia cywilizacji amerykańskiej : era konfrontacji 1941-1980
Zbigniew Lewicki
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa  2017
Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie
Antoni Pieńkos
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
redakcja Wojciech Lis
Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki
Dorota Grego-Planer
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016
Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych
Paweł Bała, Adam Wielomski
Fijorr Publishing Company, Warszawa 2016
Formy ochrony bezpieczeństwa : aspekty prawne
redakcja naukowa Dorota Kamuda, Małgorzata Polinceusz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu
redakcja Wojciech Lis
Wydawnictwo KUL, Lublin  2017
Jan Paweł II a demokracja : studium z zakresu katolickiej nauki społecznej
Wiesław Matyskiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2016
Wizerunek Polski w „Daily Telegraph” w latach 2007-2010
Dorota Kokowicz
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Przedstawiciele ludzkości
Ralph Waldo Emerson ; przekład Maria Kreczowska
Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2017
Trwoga i drżenie
Søren Kierkegaard ; przekład Maksymilian Bienenstock
Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2017
Unia Europejska : w poszukiwaniu swoich granic
redakcja naukowa Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017
Chiny : innowacyjny zielony rozwój
Hu Angang
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
  Płynna nowoczesność a neoliberalizm : wokół myśli Zygmunta Baumana
Dariusz Stoll
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017
Leksykon polskich partii politycznych
redakcja naukowa Rafał Glajcar, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego
redakcja naukowa: Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty A. Wojtaszczyk
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Ja
z Lechem Wałęsą rozmawiają Andrzej Bober, Cezary Łazarkiewicz
Grupa Wydawnicza Foksal/Wydawnictwo WAB, Warszawa 2017
Struktura świadomości Koreańczyków
Lee Gyutae ; z języka koreańskiego przełożyli Jeong In Choi, Filip Wiśniewski-Danecki
Wydawnictwo Kwiaty Orientu, Skarżysko-Kamienna 2017
Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa
pod red. Marcelego Kosmana
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017
Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech
Marta Balcerek-Kosiarz
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie?
Artur Wejkszner
Difin, Warszawa 2017
Metody badań online
red. Piotr Siuda
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
Zagrożenia ze strony mediów
pod redakcją Grażyny Penkowskiej
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017
Przymus kreatywności jako źródło cierpień : życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania
Jakub Piotr Barszczewski
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Grzegorz Mazur
Difin, Warszawa  2017
Polska – Niemcy – Unia Europejska : razem czy osobno?
pod red. Zbigniewa Czachóra i Tomasza Marcinkowskiego
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa  2017
Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego : metody pomiaru
Wojciech Rafałowski
Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”, Warszawa 2017
Hillary Clinton : kariera polityczna
Longin Pastusiak
Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2017
Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej
Janina Petelczyc
Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2016
Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939
Gertrud Pickhan ; przekład Adam Peszke ; redakcja naukowa Joanna Nalewajko-Kulikov
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017
Koniec historii i ostatni człowiek
Francis Fukuyama ; wstęp Piotr Kłodkowski ; przełożyli Tomasz Bieroń i Marek Wichrowski
Wydawnictwo Znak, Kraków  2017
Tarcza i miecz : socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego
Jerzy J. Wiatr
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie : 25 lat w służbie wielobiegunowości
Stanisław Parzymies
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2017
Teraz’44 : historie
Marcin Dziedzic, Michał Wójcik
Wielka Litera,Warszawa 2015
Homoseksualizm : wykluczenie- transgresja- akceptacja
Paweł Fijałkowski ; [graf. Tomasz Bohajedyn]
Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009
Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej : mity i realia dobrego rządzenia
Tomasz Piróg
Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2016
Ekonomia społeczna : teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej
Eugeniusz Brzuska, Iwona Kukulak-Dolata, Mariusz Nyk
Difin, Warszawa 2017
Ekonomia instytucjonalna : dlaczego instytucje są ważne
Zbigniew Staniek
Difin, Warszawa 2017
Unia Europejska wobec Azji Centralnej : uwarunkowania regionalne i międzynarodowe
redakcja naukowa Radosław Fiedler, Tadeusz Wallas
Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań  2016
Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne
Tomasz Serafin
Difin, Warszawa 2017
Powiatowe programy prewencyjne : pomiar skuteczności i efektywności
Tomasz Serafin
Difin, Warszawa 2017
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Zdzisław Czajka
Wydawnictwo Uniwersytetu, Białystok  2011
Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce
Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2013
Mój ojciec Pablo Escobar
Juan Pablo Escobar ; przekład Magdalena Olejnik
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2017
Terroryzm
Charles Townshend ; tłumaczenie Ryszard M. Machnikowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Robert Łoś
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne
pod redakcją Tomasza Domańskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Leksykon dyplomatyczny
Julian Sutor
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami
red. nauk Nina Siemieniuk, Grażyna Michalczuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa : bezpieczeństwo jednostkowe – bezpieczeństwo zbiorowe : ujęcie interdyscyplinarne
redakcja naukowa Karina Zawieja-Żurowska
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Konin 2015
  Państwo SS : organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego
Eugen Kogon ; tłumaczyła Iwona Ewertowska-Klaja
Wydawnictwo Replika, Zakrzewo  2017
Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności , zagrożeń kryzysów i ryzyka
redakcja naukowa Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Polityka wielokulturowości a migracje
pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej i Andrzeja Sadowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2012
Akcja Wyborcza Solidarność : centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy
Arkadiusz Lewandowski
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock  2016
Azjatyckie pogranicza kultury i polityki
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Japońskie realia : polityka i gospodarka
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce
Konrad Buczkowski
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013
Sprzedajność funkcjonariusza policji : aspekty normatywne i kryminologiczne
Monika Porwisz
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji
redakcja naukowa Sylwester Gardocki
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym : wybrane aspekty
pod redakcją Elżbiety Szyszlak i Tomasza Szyszlaka
Nomos, Kraków 2016
Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Rozwój organizacji pozarządowych : teoria i praktyka
Joanna Schmidt
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012
Blizny historii : geografia granic politycznych współczesnego świata
Stefan Kałuski
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017
Historia Gazy
Jean-Pierre Filiu ; przełożył Mariusz Borkowski
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017
Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej : od polis do państwa narodowego
Jerzy Juchnowski
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : bilans doświadczeń
redakcja Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2016
Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce
Michał Mistygacz
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012
Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka
redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa
redakcja naukowa Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017
Medialny obraz rzeczywistości
pod redakcją Bartosza Kowalczyka, Piotra Łuszczykiewicza, Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016
Mniejszości w wyborach – wybory mniejszości : z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych
pod redakcją naukową Janusza Mieczkowskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Dziedzictwo Prus Wschodnich : socjologiczne i historyczne studia o regionie
Andrzej Sakson
Oficyna Retman, Dąbrówno 2017
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Sztuka przemawiania
Christopher Turk
Wydawnictwo Astrum, Wrocław  2017
Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym
pod redakcją Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Prezydent Biznesmen
Donald J. Trump ; przekład Anna Witek
Fijorr Publishing Company, Warszawa 2016
Prawa
Platon ; przekład z języka greckiego, wstęp i komentarz Dorota Zygmuntowicz
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2017
Polskie służby specjalne
Dariusz Laskowski
FNCE, Poznań 2017
Emigracja ambicji
Edyta Hołdyńska
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2017
Wojna o pieniądz 3 : epoka walczących królestw
Song Hongbing ; z chińskiego przełożyła Izabela Błasiak-Kozak
Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2016
Podstęp na wojnie
Jon Latimer ; przekład Ewa Morycińska-Dzius
Wydawnictwo Amber, Warszawa 2017
   Rząd kontra gospodarka : historia niszczenia systemu gospodarczego na przykładzie Stanów Zjednoczonych
George Reisman ; przedmowa William E. Simon ; przekład Bogusz Pawiński
Fijorr Publishing, Warszawa 2016
  Afryka dzisiaj : piękna, biedna, różnorodna
Jerzy Gilarowski
Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2012
  W poszukiwaniu equilibrium : równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945-2015
Grzegorz Nycz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016
  Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory
Jan F. Terelak
Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2008
  Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami
Krzysztof Łobos, Agnieszka Dejnaka, Kazimierz Nagody-Mrozowicz
Difin, Warszawa 2017
  Psychografia konsumentów
Paweł Wójcik
Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2017
Naukowcy władzy, władza naukowcom : studia
pod red. Piotra Franaszka
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010

Anatomia nazizmu

pod redakcją Filipa Musiała
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków 2016