Nowości książkowe

Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej : od polis do państwa narodowego
Jerzy Juchnowski
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : bilans doświadczeń
redakcja Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2016
Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce
Michał Mistygacz
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012
Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka
redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa
redakcja naukowa Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017
Medialny obraz rzeczywistości
pod redakcją Bartosza Kowalczyka, Piotra Łuszczykiewicza, Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016
Mniejszości w wyborach – wybory mniejszości : z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych
pod redakcją naukową Janusza Mieczkowskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Dziedzictwo Prus Wschodnich : socjologiczne i historyczne studia o regionie
Andrzej Sakson
Oficyna Retman, Dąbrówno 2017
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Sztuka przemawiania
Christopher Turk
Wydawnictwo Astrum, Wrocław  2017
Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym
pod redakcją Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Prezydent Biznesmen
Donald J. Trump ; przekład Anna Witek
Fijorr Publishing Company, Warszawa 2016
Prawa
Platon ; przekład z języka greckiego, wstęp i komentarz Dorota Zygmuntowicz
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2017
Polskie służby specjalne
Dariusz Laskowski
FNCE, Poznań 2017
Emigracja ambicji
Edyta Hołdyńska
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2017
Wojna o pieniądz 3 : epoka walczących królestw
Song Hongbing ; z chińskiego przełożyła Izabela Błasiak-Kozak
Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2016
Podstęp na wojnie
Jon Latimer ; przekład Ewa Morycińska-Dzius
Wydawnictwo Amber, Warszawa 2017
   Rząd kontra gospodarka : historia niszczenia systemu gospodarczego na przykładzie Stanów Zjednoczonych
George Reisman ; przedmowa William E. Simon ; przekład Bogusz Pawiński
Fijorr Publishing, Warszawa 2016
  Afryka dzisiaj : piękna, biedna, różnorodna
Jerzy Gilarowski
Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2012
  W poszukiwaniu equilibrium : równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945-2015
Grzegorz Nycz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016
  Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory
Jan F. Terelak
Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2008
  Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami
Krzysztof Łobos, Agnieszka Dejnaka, Kazimierz Nagody-Mrozowicz
Difin, Warszawa 2017
  Psychografia konsumentów
Paweł Wójcik
Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2017
Naukowcy władzy, władza naukowcom : studia
pod red. Piotra Franaszka
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010

Anatomia nazizmu

pod redakcją Filipa Musiała
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków 2016

  Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka
pod redakcją naukową Magdaleny Pataj
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2015

Publiczność mediów w epoce cyfrowej

redakcja naukowa Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

Kobiety w sferze publicznej : perspektywy interdyscyplinarne problemu
redakcja naukowa Magdalena Pataj
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
Nowy PR : jak internet zmienił public relations
Anna Miotk
Wydawnictwo Słowa i Myśl, Lublin 2016