Nowości książkowe

 

  Płynna nowoczesność a neoliberalizm : wokół myśli Zygmunta Baumana
Dariusz Stoll
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017
Leksykon polskich partii politycznych
redakcja naukowa Rafał Glajcar, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego
redakcja naukowa: Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty A. Wojtaszczyk
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Ja
z Lechem Wałęsą rozmawiają Andrzej Bober, Cezary Łazarkiewicz
Grupa Wydawnicza Foksal/Wydawnictwo WAB, Warszawa 2017
Struktura świadomości Koreańczyków
Lee Gyutae ; z języka koreańskiego przełożyli Jeong In Choi, Filip Wiśniewski-Danecki
Wydawnictwo Kwiaty Orientu, Skarżysko-Kamienna 2017
Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa
pod red. Marcelego Kosmana
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017
Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech
Marta Balcerek-Kosiarz
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie?
Artur Wejkszner
Difin, Warszawa 2017
Metody badań online
red. Piotr Siuda
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
Zagrożenia ze strony mediów
pod redakcją Grażyny Penkowskiej
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017
Przymus kreatywności jako źródło cierpień : życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania
Jakub Piotr Barszczewski
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Grzegorz Mazur
Difin, Warszawa  2017
Polska – Niemcy – Unia Europejska : razem czy osobno?
pod red. Zbigniewa Czachóra i Tomasza Marcinkowskiego
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa  2017
Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego : metody pomiaru
Wojciech Rafałowski
Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”, Warszawa 2017
Hillary Clinton : kariera polityczna
Longin Pastusiak
Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2017
Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej
Janina Petelczyc
Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2016
Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939
Gertrud Pickhan ; przekład Adam Peszke ; redakcja naukowa Joanna Nalewajko-Kulikov
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017
Koniec historii i ostatni człowiek
Francis Fukuyama ; wstęp Piotr Kłodkowski ; przełożyli Tomasz Bieroń i Marek Wichrowski
Wydawnictwo Znak, Kraków  2017
Tarcza i miecz : socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego
Jerzy J. Wiatr
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie : 25 lat w służbie wielobiegunowości
Stanisław Parzymies
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2017
Teraz’44 : historie
Marcin Dziedzic, Michał Wójcik
Wielka Litera,Warszawa 2015
Homoseksualizm : wykluczenie- transgresja- akceptacja
Paweł Fijałkowski ; [graf. Tomasz Bohajedyn]
Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009
Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej : mity i realia dobrego rządzenia
Tomasz Piróg
Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2016
Ekonomia społeczna : teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej
Eugeniusz Brzuska, Iwona Kukulak-Dolata, Mariusz Nyk
Difin, Warszawa 2017
Ekonomia instytucjonalna : dlaczego instytucje są ważne
Zbigniew Staniek
Difin, Warszawa 2017
Unia Europejska wobec Azji Centralnej : uwarunkowania regionalne i międzynarodowe
redakcja naukowa Radosław Fiedler, Tadeusz Wallas
Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań  2016
Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne
Tomasz Serafin
Difin, Warszawa 2017
Powiatowe programy prewencyjne : pomiar skuteczności i efektywności
Tomasz Serafin
Difin, Warszawa 2017
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Zdzisław Czajka
Wydawnictwo Uniwersytetu, Białystok  2011
Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce
Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2013
Mój ojciec Pablo Escobar
Juan Pablo Escobar ; przekład Magdalena Olejnik
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2017
Terroryzm
Charles Townshend ; tłumaczenie Ryszard M. Machnikowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Robert Łoś
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne
pod redakcją Tomasza Domańskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Leksykon dyplomatyczny
Julian Sutor
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami
red. nauk Nina Siemieniuk, Grażyna Michalczuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa : bezpieczeństwo jednostkowe – bezpieczeństwo zbiorowe : ujęcie interdyscyplinarne
redakcja naukowa Karina Zawieja-Żurowska
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Konin 2015
  Państwo SS : organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego
Eugen Kogon ; tłumaczyła Iwona Ewertowska-Klaja
Wydawnictwo Replika, Zakrzewo  2017
Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności , zagrożeń kryzysów i ryzyka
redakcja naukowa Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Polityka wielokulturowości a migracje
pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej i Andrzeja Sadowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2012
Akcja Wyborcza Solidarność : centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy
Arkadiusz Lewandowski
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock  2016
Azjatyckie pogranicza kultury i polityki
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Japońskie realia : polityka i gospodarka
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce
Konrad Buczkowski
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013
Sprzedajność funkcjonariusza policji : aspekty normatywne i kryminologiczne
Monika Porwisz
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji
redakcja naukowa Sylwester Gardocki
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym : wybrane aspekty
pod redakcją Elżbiety Szyszlak i Tomasza Szyszlaka
Nomos, Kraków 2016
Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Rozwój organizacji pozarządowych : teoria i praktyka
Joanna Schmidt
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012
Blizny historii : geografia granic politycznych współczesnego świata
Stefan Kałuski
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017
Historia Gazy
Jean-Pierre Filiu ; przełożył Mariusz Borkowski
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017
Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej : od polis do państwa narodowego
Jerzy Juchnowski
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : bilans doświadczeń
redakcja Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2016
Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce
Michał Mistygacz
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012
Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka
redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa
redakcja naukowa Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017
Medialny obraz rzeczywistości
pod redakcją Bartosza Kowalczyka, Piotra Łuszczykiewicza, Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016
Mniejszości w wyborach – wybory mniejszości : z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych
pod redakcją naukową Janusza Mieczkowskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Dziedzictwo Prus Wschodnich : socjologiczne i historyczne studia o regionie
Andrzej Sakson
Oficyna Retman, Dąbrówno 2017
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Sztuka przemawiania
Christopher Turk
Wydawnictwo Astrum, Wrocław  2017
Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym
pod redakcją Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Prezydent Biznesmen
Donald J. Trump ; przekład Anna Witek
Fijorr Publishing Company, Warszawa 2016
Prawa
Platon ; przekład z języka greckiego, wstęp i komentarz Dorota Zygmuntowicz
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2017
Polskie służby specjalne
Dariusz Laskowski
FNCE, Poznań 2017
Emigracja ambicji
Edyta Hołdyńska
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2017
Wojna o pieniądz 3 : epoka walczących królestw
Song Hongbing ; z chińskiego przełożyła Izabela Błasiak-Kozak
Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2016
Podstęp na wojnie
Jon Latimer ; przekład Ewa Morycińska-Dzius
Wydawnictwo Amber, Warszawa 2017
   Rząd kontra gospodarka : historia niszczenia systemu gospodarczego na przykładzie Stanów Zjednoczonych
George Reisman ; przedmowa William E. Simon ; przekład Bogusz Pawiński
Fijorr Publishing, Warszawa 2016
  Afryka dzisiaj : piękna, biedna, różnorodna
Jerzy Gilarowski
Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2012
  W poszukiwaniu equilibrium : równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945-2015
Grzegorz Nycz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016
  Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory
Jan F. Terelak
Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2008
  Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami
Krzysztof Łobos, Agnieszka Dejnaka, Kazimierz Nagody-Mrozowicz
Difin, Warszawa 2017
  Psychografia konsumentów
Paweł Wójcik
Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2017
Naukowcy władzy, władza naukowcom : studia
pod red. Piotra Franaszka
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010

Anatomia nazizmu

pod redakcją Filipa Musiała
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków 2016

  Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka
pod redakcją naukową Magdaleny Pataj
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2015

Publiczność mediów w epoce cyfrowej

redakcja naukowa Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

Kobiety w sferze publicznej : perspektywy interdyscyplinarne problemu
redakcja naukowa Magdalena Pataj
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
Nowy PR : jak internet zmienił public relations
Anna Miotk
Wydawnictwo Słowa i Myśl, Lublin 2016