Nowości książkowe

Sowiety : historia ZSRS
Paweł Piotr Wieczorkiewicz
Wydawnictwo LTW, Łomianki  2017
Strategia marketingu narracyjnego w Policji : nowoczesny wymiar kreowania wizerunku
Jadwiga Stawnicka
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2014
Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców
Jan Śliwa, Rafał Pawlicki
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
Korporatystyczny system formułowania polityki w państwach Grupy Wyszechradzkiej : zmiana paradygmatu
Maciej Olejnik
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań  2017
Demokracja na rozdrożu : deliberacja czy partycypacja polityczna?
Janusz Grygieńć
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków  2017
Praca tymczasowa : droga do kariery czy ślepy zaułek?
pod red. Bogusławy Urbaniak i Piotra Oleksiaka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2014
Współczesne media : gatunki w mediach T. 1 Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych
pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2017
Asertywność : klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości
Adriana Klos
Difin, Warszawa 2017
Kapitał ludzki w polityce regionalnej
Ireneusz Jaźwiński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Finanse biznesu międzynarodowego
Jan Rymarczyk
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań  2017
Krótka historia ekonomii
Niall Kishtainy
Wydawnictwo RM, Warszawa 2017
Od chuliganów do aktywistów? : polscy kibice i zmiana społeczna
Radosław Kossakowski
TAiWPN Universitas, Kraków  2017
Nowe ruchy społeczne
pod redakcją Marii Marczewskiej-Rytko, Doroty Maj
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Islam : jedenasta plaga
Hege Storhaug
Wydawictwo Stapis, Katowice 2017
Makroekonomia
Olivier Blanchard
Wydawnictwo Nieoczywiste, [Warszawa] 2017
Rewolucja rosyjska
Sheila Fitzpatrick ; tłumaczenie: Jakub Bożek
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Anna Lubrańska
Difin, Warszawa 2017
Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej
Rafał Matyja, Błażej Sajduk
Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016
Wprowadzenie do psychologii osobowości
Piotr K. Oleś
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016
Tysiąc dziewięćset piędziesiąty szósty : przebudzeni
Piotr Bojarski
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016
Tysiąc dziewięćset czterdziesty piąty : wojna i pokój
Magdalena Grzebałkowska
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2015
Paradoksy wolności
Marian Golka
Państwowy Instytut Wydawniczy,Warszawa 2017
Bezpieczne państwo, bezpieczny obywatel, bezpieczna Unia Europejska : praca zbiorowa
pod redakcją Stefana Marka Grochalskiego
Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2017
Czas próby w stosunkach międzynarodowych : miscellanea
Stanisław Bieleń
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce : ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne : analiza, modele i schematy, ramy programowe i prawne, przeglądowe zestawienie bibliograficzne
Grzegorz Rydlewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Umysł terrorysty : były snajper Arafata ujawnia motywy islamskich ekstermistów i podpowiada, jak przeciwdziałać terroryzmowi
Tass Saada, Dean Merrill
Aetos Media, Wrocław 2017
Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego
Krzysztof Załęski
Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2017
Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego
Krzysztof Załęski
Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2017
Od cara do „cara” : studium rosyjskiej polityki historycznej
Wojciech Materski
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017
Odcienie bezpieczeństwa : obszary badań, kierunki rozwoju
redakcja naukowa Paulina Polko, Marek Walancik
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2016
Meksyk – między demokracją a dysfunkcyjnością
Karol Derwich
Universitas, Kraków 2017
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Tomasz Dubowski
„Temida 2”,  Białystok 2017
Konteksty feministyczne : gender w życiu społecznym i kulturze
pod red. Patrycji Chudzickiej-Dudzik i Elżbiety Durys
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
Konstruktywizm komunikacyjny
Michał Wendland
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań  2011
Współczesne systemy rządów
redakcja naukowa: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Rewolucja rosyjska : nowa historia
Sean McMeekin ; tłumaczenie Sławomir Patlewicz
Bellona, Warszawa 2017
Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności
Milena Korycka-Zirk
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017
Homoseksualność daleka i bliska : słowa, mity, symbole
Paweł Fijałkowski
Eneteia, Warszawa 2014
Religia w stosunkach międzynarodowych : 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD)
red. nauk. Anna M. Solarz, Hanna Schreiber.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
Media studenckie w Polsce : geneza, ewolucja, rzeczywistość
Anna Zięty
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015
Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach : (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin)
Agnieszka Szlachta
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Islamofobia jako technologia władzy : studium z antropologii politycznej
Monika Bobako
Uniwersitas, Kraków 2017
Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia
redakcja naukowa Irmina Denysiuk, Zenon Sobejko
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2017
Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów
Agnieszka Anna Chwast, Kuba Jałoszyński
Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej
redakcja naukowa Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku – podejście polemologiczne
redakcja naukowa Andrzej Polak, Jacek Lasota, Milena Palczewska
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2016
Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej
redakcja naukowa Marcin Soboń, Mirosław Habowski, Grzegorz Tokarz
Wydawnictwo FNCE, Poznań  2017
Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku : interoperacyjność – istota i znaczenie
Julian Maj
Wydawnictwo FNCE, Poznań  2017
Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych : wyzwania, zagrożenia, perspektywy
redakcja naukowa Marek Pietraś, Justyna Misiągiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Mniejszość rosyjska w życiu politycznym Ukrainy
Tomasz Białobłocki
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Ekologizm, trucizna XXI wieku
George Reisman
Fijorr Publishing, Warszawa 2015
Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów
pod redakcją Marceli Gruszczyk, Lecha Krzyżanowskiego, Miłosza Skrzypka
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
The art of the deal czyli Sztuka robienia interesów
Donald J. Trump oraz Tony Schwartz ; przekład Bogusz Pawiński
Fijorr Publishing, Warszawa 2017
Historia cywilizacji amerykańskiej : era konfrontacji 1941-1980
Zbigniew Lewicki
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa  2017
Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie
Antoni Pieńkos
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
redakcja Wojciech Lis
Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki
Dorota Grego-Planer
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016
Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych
Paweł Bała, Adam Wielomski
Fijorr Publishing Company, Warszawa 2016
Formy ochrony bezpieczeństwa : aspekty prawne
redakcja naukowa Dorota Kamuda, Małgorzata Polinceusz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu
redakcja Wojciech Lis
Wydawnictwo KUL, Lublin  2017
Jan Paweł II a demokracja : studium z zakresu katolickiej nauki społecznej
Wiesław Matyskiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2016
Wizerunek Polski w „Daily Telegraph” w latach 2007-2010
Dorota Kokowicz
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Przedstawiciele ludzkości
Ralph Waldo Emerson ; przekład Maria Kreczowska
Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2017
Trwoga i drżenie
Søren Kierkegaard ; przekład Maksymilian Bienenstock
Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2017
Unia Europejska : w poszukiwaniu swoich granic
redakcja naukowa Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017
Chiny : innowacyjny zielony rozwój
Hu Angang
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
  Płynna nowoczesność a neoliberalizm : wokół myśli Zygmunta Baumana
Dariusz Stoll
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017
Leksykon polskich partii politycznych
redakcja naukowa Rafał Glajcar, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego
redakcja naukowa: Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty A. Wojtaszczyk
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Ja
z Lechem Wałęsą rozmawiają Andrzej Bober, Cezary Łazarkiewicz
Grupa Wydawnicza Foksal/Wydawnictwo WAB, Warszawa 2017
Struktura świadomości Koreańczyków
Lee Gyutae ; z języka koreańskiego przełożyli Jeong In Choi, Filip Wiśniewski-Danecki
Wydawnictwo Kwiaty Orientu, Skarżysko-Kamienna 2017
Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa
pod red. Marcelego Kosmana
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017
Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech
Marta Balcerek-Kosiarz
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie?
Artur Wejkszner
Difin, Warszawa 2017
Metody badań online
red. Piotr Siuda
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
Zagrożenia ze strony mediów
pod redakcją Grażyny Penkowskiej
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017
Przymus kreatywności jako źródło cierpień : życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania
Jakub Piotr Barszczewski
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Grzegorz Mazur
Difin, Warszawa  2017
Polska – Niemcy – Unia Europejska : razem czy osobno?
pod red. Zbigniewa Czachóra i Tomasza Marcinkowskiego
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa  2017
Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego : metody pomiaru
Wojciech Rafałowski
Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”, Warszawa 2017
Hillary Clinton : kariera polityczna
Longin Pastusiak
Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2017
Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej
Janina Petelczyc
Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2016
Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939
Gertrud Pickhan ; przekład Adam Peszke ; redakcja naukowa Joanna Nalewajko-Kulikov
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017
Koniec historii i ostatni człowiek
Francis Fukuyama ; wstęp Piotr Kłodkowski ; przełożyli Tomasz Bieroń i Marek Wichrowski
Wydawnictwo Znak, Kraków  2017
Tarcza i miecz : socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego
Jerzy J. Wiatr
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie : 25 lat w służbie wielobiegunowości
Stanisław Parzymies
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2017
Teraz’44 : historie
Marcin Dziedzic, Michał Wójcik
Wielka Litera,Warszawa 2015
Homoseksualizm : wykluczenie- transgresja- akceptacja
Paweł Fijałkowski ; [graf. Tomasz Bohajedyn]
Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009
Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej : mity i realia dobrego rządzenia
Tomasz Piróg
Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2016
Ekonomia społeczna : teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej
Eugeniusz Brzuska, Iwona Kukulak-Dolata, Mariusz Nyk
Difin, Warszawa 2017
Ekonomia instytucjonalna : dlaczego instytucje są ważne
Zbigniew Staniek
Difin, Warszawa 2017
Unia Europejska wobec Azji Centralnej : uwarunkowania regionalne i międzynarodowe
redakcja naukowa Radosław Fiedler, Tadeusz Wallas
Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań  2016
Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne
Tomasz Serafin
Difin, Warszawa 2017
Powiatowe programy prewencyjne : pomiar skuteczności i efektywności
Tomasz Serafin
Difin, Warszawa 2017
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Zdzisław Czajka
Wydawnictwo Uniwersytetu, Białystok  2011
Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce
Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2013
Mój ojciec Pablo Escobar
Juan Pablo Escobar ; przekład Magdalena Olejnik
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2017
Terroryzm
Charles Townshend ; tłumaczenie Ryszard M. Machnikowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Robert Łoś
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne
pod redakcją Tomasza Domańskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2017
Leksykon dyplomatyczny
Julian Sutor
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami
red. nauk Nina Siemieniuk, Grażyna Michalczuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa : bezpieczeństwo jednostkowe – bezpieczeństwo zbiorowe : ujęcie interdyscyplinarne
redakcja naukowa Karina Zawieja-Żurowska
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Konin 2015
  Państwo SS : organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego
Eugen Kogon ; tłumaczyła Iwona Ewertowska-Klaja
Wydawnictwo Replika, Zakrzewo  2017
Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności , zagrożeń kryzysów i ryzyka
redakcja naukowa Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Polityka wielokulturowości a migracje
pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej i Andrzeja Sadowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2012
Akcja Wyborcza Solidarność : centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy
Arkadiusz Lewandowski
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock  2016
Azjatyckie pogranicza kultury i polityki
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Japońskie realia : polityka i gospodarka
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce
Konrad Buczkowski
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013
Sprzedajność funkcjonariusza policji : aspekty normatywne i kryminologiczne
Monika Porwisz
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017
Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji
redakcja naukowa Sylwester Gardocki
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym : wybrane aspekty
pod redakcją Elżbiety Szyszlak i Tomasza Szyszlaka
Nomos, Kraków 2016
Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Rozwój organizacji pozarządowych : teoria i praktyka
Joanna Schmidt
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012
Blizny historii : geografia granic politycznych współczesnego świata
Stefan Kałuski
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017
Historia Gazy
Jean-Pierre Filiu ; przełożył Mariusz Borkowski
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017
Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej : od polis do państwa narodowego
Jerzy Juchnowski
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : bilans doświadczeń
redakcja Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2016
Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce
Michał Mistygacz
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012
Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka
redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa
redakcja naukowa Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017
Medialny obraz rzeczywistości
pod redakcją Bartosza Kowalczyka, Piotra Łuszczykiewicza, Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016
Mniejszości w wyborach – wybory mniejszości : z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych
pod redakcją naukową Janusza Mieczkowskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin  2017
Dziedzictwo Prus Wschodnich : socjologiczne i historyczne studia o regionie
Andrzej Sakson
Oficyna Retman, Dąbrówno 2017
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Sztuka przemawiania
Christopher Turk
Wydawnictwo Astrum, Wrocław  2017
Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym
pod redakcją Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
E-marketing terytorialny : teoria i praktyka
Ewelina Kancik-Kołtun
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017
Prezydent Biznesmen
Donald J. Trump ; przekład Anna Witek
Fijorr Publishing Company, Warszawa 2016
Prawa
Platon ; przekład z języka greckiego, wstęp i komentarz Dorota Zygmuntowicz
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2017
Polskie służby specjalne
Dariusz Laskowski
FNCE, Poznań 2017
Emigracja ambicji
Edyta Hołdyńska
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2017
Wojna o pieniądz 3 : epoka walczących królestw
Song Hongbing ; z chińskiego przełożyła Izabela Błasiak-Kozak
Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2016
Podstęp na wojnie
Jon Latimer ; przekład Ewa Morycińska-Dzius
Wydawnictwo Amber, Warszawa 2017
   Rząd kontra gospodarka : historia niszczenia systemu gospodarczego na przykładzie Stanów Zjednoczonych
George Reisman ; przedmowa William E. Simon ; przekład Bogusz Pawiński
Fijorr Publishing, Warszawa 2016
  Afryka dzisiaj : piękna, biedna, różnorodna
Jerzy Gilarowski
Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2012
  W poszukiwaniu equilibrium : równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945-2015
Grzegorz Nycz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016
  Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory
Jan F. Terelak
Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2008
  Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami
Krzysztof Łobos, Agnieszka Dejnaka, Kazimierz Nagody-Mrozowicz
Difin, Warszawa 2017
  Psychografia konsumentów
Paweł Wójcik
Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2017
Naukowcy władzy, władza naukowcom : studia
pod red. Piotra Franaszka
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010

Anatomia nazizmu

pod redakcją Filipa Musiała
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków 2016

  Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka
pod redakcją naukową Magdaleny Pataj
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2015

Publiczność mediów w epoce cyfrowej

redakcja naukowa Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

Kobiety w sferze publicznej : perspektywy interdyscyplinarne problemu
redakcja naukowa Magdalena Pataj
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2017
Nowy PR : jak internet zmienił public relations
Anna Miotk
Wydawnictwo Słowa i Myśl, Lublin 2016