Bronisław Komorowski na VII Kongresie Kół Naukowych

Zapraszamy na VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „100-lecie odzyskania niepodległości. Bilans i perspektywy”, który odbędzie się w dniach 15 – 17 maja 2018 r. Wykład inauguracyjny wygłosi były Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Kongres Kół Naukowych UAM jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownictwem Prorektor ds. Studenckich UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 100 – lecie odzyskania niepodległości, zaś motywem spajającym, dokonanie bilansu i omówienie perspektyw dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres jest wydarzeniem otwartym, adresowanym do studentów, doktorantów i pracowników nauki oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. W związku z tym, iż wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, odbędzie się ono na dwóch wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umożliwiając tym samym prowadzenie dyskursu akademickiego pod kątem historycznym, politologicznym, prawnym oraz socjologicznym.

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (ul. Umultowska 89a) oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (budynek Collegium Maius, ul. Fredry 10).

W ramach Kongresu Kół Naukowych 2018 odbędą się dwa panele eksperckie, w których wezmą udział wybitni przedstawiciele kilku dyscyplin naukowych.

15 maja, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM :

Tegoroczna edycja zostanie zainaugurowana przez prezydenta RP w latach 2010-2015 – Bronisława Komorowskiego, następnie odbędzie się dyskusja i panel ekspercki.

„Droga Polski do Unii Europejskiej”

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka – Premier RP w latach 1992-1993
prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga – Kierownik zakładu myśli i kultury politycznej WH UAM
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór – Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM

16 maja, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM:

„Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej”

ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier – Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ
prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski – Twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej
prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński – Kierownik specjalności krytycznoliterackiej
dr Andrzej Byrt – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech w latach 1995-2001 oraz 2002-2006 i we Francji w latach 2014-2016

Po wystąpieniach ekspertów zapraszamy do udziału w panelach studencko-doktoranckich, w których dyskusja zostanie poszerzona o kolejne interesujące zagadnienia.

Załączniki