Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy, że do 11 września studenci i doktoranci, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową lub wybitne osiągnięcia w sporcie (za rok akademicki 106/2017) mogą składać wnioski o przyznanie stypendium ministerialnego (w maksymalnej kwocie do 15.000 zł – studenci i 25000 zł – doktoranci).

Podania prosimy składać do  pokoju nr 46– studenci i 159 – doktoranci.

Czytaj dalej

News Literacy Summer Institute in Poznań 2017

10 lipca rozpoczęła się kolejna edycja szkoły letniej News Literacy Summer Institute in Poznań, która w tym roku potrwa do 13 lipca. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach tego programu gości 15 uczestniczek i uczestników z krajów takich, jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Serbia i Ukraina. Program jest efektem kooperacji wydziału z Centrum News Literacy Uniwersytetu Stony Brook (stan Nowy Jork), ma on na celu rozwój umiejętności pozwalających krytycznie analizować treści w mediach, co pozwala nie ulegać medialnej manipulacji.

Czytaj dalej

Wykładowca WNPiD z medalami Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu!

W dniach 16-18 czerwca br. w Nisku odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że st. sierż. Tomasz Bednarz zdobył srebrny medal w formule K-1 oraz brązowy w formule Kick-Light. Pan Tomasz prowadzi zajęcia z technik samoobrony i interwencji policyjnej na naszym Wydziale. Serdecznie gratulujemy!

W zawodach brało udział 140 funkcjonariuszy z różnych służb, m.in. Wojska Polskiego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj dalej

Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018

Poniżej publikujemy link do zarządzenia  dr. Przemysława Rachowiaka, Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej, ws. stypendium MNiSW. O stypendium ubiegać mogą się studenci i doktoranci. Ostateczny termin składania dokumentów zostanie wyznaczony w późniejszym czasie. http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4234-3-1617-og.pdf

Czytaj dalej

Promocją książki „Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie”

W imieniu władz dziekańskich serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek), w sali 43 o godzinie 13.00. Wykład połączony z promocją książki zatytułowanej Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson. W spotkaniu seminaryjnym udział weźmie także Waldemar Mierzwa, redaktor i wydawca tomu. 

Czytaj dalej

Stypendium letnie w Turcji

Ambasada Turcji w Warszawie pragnie zainteresować studentów bardzo ciekawym letnim wyjazdem studyjnym. Nasze zaproszenie kierujemy do uzdolnionych, osiągających sukcesy, studentów następujących kierunków: Turkologia, Historia, Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Socjologia, Dziennikarstwo, Prawo i Administracja Publiczna, interesujących się naukowo Turcją zarówno współczesną jak i czasami Imperium Osmańskiego. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa strona turecka. Termin pobytu w Turcji: 20 sierpnia – 28 sierpnia 2017. W załączeniu przesyłamy warunki uczestnictwa i wstępny program pobytu. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 14 lipca br.

Czytaj dalej