Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów

Wszyscy chętni studenci mogą dobrowolnie ubezpieczyć się na okres od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. Wysokość składki w roku akademickim 2017/2018 wynosi 48 zł.

Studenci po ubezpieczeniu (samodzielnym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaceniu składki) otrzymają na wskazany przez siebie adres mailowy dwa dokumenty:
1) ogólne warunki umowy,
2) zaświadczenie o ubezpieczeniu, które jest dokumentem potwierdzającym zawarcie i opłacenie ubezpieczenia.

Czytaj dalej

Spotkanie opiekunów grup z Biurem UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza opiekunów grup studenckich na spotkanie informacyjne poświęcone działalności Biura. W trakcie spotkania przekażemy Państwu przydatne informacje o wsparciu dostępnemu na naszej uczelni dla studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Informacje te będą pomocne w pracy ze studentami, szczególnie dla osoby będącej opiekunem roku lub grupy studenckiej, dlatego w szczególności zapraszamy opiekunów I roczników.

Czytaj dalej

Rejestracja prac dyplomowych

Na podstawie par. 63 Regulaminu Studiów UAM warunkiem ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 jest złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2017.

UWAGA! Należy uwzględnić czas potrzebny na: złożenie podania o rejestrację pracy dyplomowej przez USOSweb, przetworzenie podania w dziekanacie, wprowadzenie pracy do APD, sprawdzenie pracy przez promotora, wydrukowanie pracy oraz podpisanie pracy przez promotora – może to zająć kilka dni.

Czytaj dalej

Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania!

Od 13 września 2017 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich.

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od listopada 2017 r. do końca lutego 2018 r.

Na studentów czeka 78 miejsc w 27 wydziałach/biurach Urzędu Miasta Poznania, 2 miejsca w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń i 6 miejsc w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Pozdrowienia z Singapuru

Prof. Magdalena Musiał-Karg uczestniczyła w międzynarodowej sesji poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom, gdzie prezentowała wyniki swoich badań poświęconych elektronicznemu głosowaniu. W azjatyckiej kolebce rozwoju technologicznego Pani Prodziekan spotkała się z przedstawicielami tamtejszego uniwersytetu oraz wieloma specjalistami z zakresu nowoczesnych technologii w administracji publicznej.

Czytaj dalej

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

DZIEŃ STUDENTA I ROKU – 29 WRZEŚNIA 2017r.

Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a)

  • godz. 12:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe i zarządzanie państwem; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (stosunki międzynarodowe – sala 120, zarządzanie państwem – sala 121)
  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (dziennikarstwo i komunikacja społeczna – sala 120, politologia – 121)
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe; następnie odbędzie się spotkania z pełnomocnikiem kierunku bezpieczeństwo narodowe w Auli WNPiD.

Czytaj dalej