Wykłady profesorów z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie

Zapraszamy na wykład pt: Rokkanowska mapa konceptualna rozszerzonej Europy, który wygłoszą wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie.

Spotkanie odbędzie się w środę, 13 czerwca o godzinie 11:30 w sali 128. Naszymi gośćmi będą prof. Michaił Ilyin oraz dr Anna Barsukowa (zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych, Departament Polityki i Komunikacji Masowych; Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie).

Czytaj dalej

Wykład prof. Olgi Malinowej „Polityka pamięci i konstruowanie się tożsamości w postradzieckiej Rosji”

Zapraszamy do udziału w wykładzie prof. Olgi Malinowej, Dyrektor Szkoły Doktorantów Nauk Politycznych na Wyższej Szkole Ekonomii w Moskwie, który odbędzie się we wtorek, 12 czerwca o godzinie 9:45 w sali 121. Prelekcja będzie poświęcona polityce pamięci i konstruowaniu tożsamości w postradzieckiej Rosji. Spotkanie odbywa się w ramach szkoły letniej „New Challenges in Political Science”, której jesteśmy współorganizatorem.

Czytaj dalej

Szkoła letnia „New Challenges in Political Science”

W dniach 11-15 czerwca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbędzie się  międzynarodowa szkoła letnia „New Challenges in Political Science”. Jest to wspólne przedsięwzięcie czterech uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bałtyckiego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Narodowego Uniwersytety Badawczego „Wyższej Szkoły Ekonomii” w Moskwie oraz Uniwersytetu Łódzkiego.     

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 114 ust. 5 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie nauk o polityce;
  2. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego oraz ustrojoznawstwa;
  3. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  4. dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;
  5. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;
  6. doświadczenie zawodowe na podobnym zajmowanym stanowisku;
  7. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

Czytaj dalej

Przedstawiciele władz Wydziału na E-Governance Conference

Dziekan WNPiD prof. Andrzej Stelmach i Pani prodziekan prof. Magdalena Musiał-Karg biorą udzial w Tallin E-Governance Conference. Dziekani spotkali się m.in. z dr. Priitem Vinkelem, szefem Estońskiego Biura Wyborczego. Spotkanie poświęcone było systemowi i-glosowania w Estonii i jego wykorzystania w ostatnich elekcjach.
Konferencja, która odbyła się w dniach 29-30 maja zgromadziła wiodących ekspertów w zakresie e-administracji, procesów decyzyjnych i społeczeństwa obywatelskiego.  W spotkaniu udział wzięli m.in. Prezydent Estonii, członkowie rządu estońskiego, szefowie resortów odpowiedzialnych za cyfryzację i rozwój technologii informacyjnych z całego świata.

Czytaj dalej

Sukces Warty Poznań sukcesem naszego studenta!

Warta Poznań awansowała do Nice I ligi. Należy podkreślić, że współtwórcą sukcesu piłkarzy „Zielonych” jest pełniący obowiązki II trenera w zespole nasz student Adam Szała. Studiuje obecnie na 2 roku studiów II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, spec. Dziennikarstwo sportowe i  Zarządzanie w Sporcie i jest w trakcie pisania pracy magisterskiej pod kierunkiem Pana Profesora Krzysztofa Hajdera. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno naukowych, jak i sportowych.

Czytaj dalej

Wystawa: 70lecie powstania Izraela. 1948-2018. W oczekiwaniu na Pokój

Gdy 14 maja 1948 roku zgodnie z Decyzją Społeczności Międzynarodowej Ben Gurion ogłaszał powstanie państwa Izrael, mógł to być szczęśliwy i znamienny dzień zarówno dla mieszkańców Izraela jak i Palestyny. Niestety tak się nie stało, ostatnie 70lat dla Izraela to okres nieustannych wojen i konfliktów, a także prób pokojowego ułożenia relacji z sąsiadami. Od pewnego czasu jest to okres związany z próbami powrotu do koncepcji z roku 1948 i powstania obok Izraela państwa Palestyńskiego. Bliskiego sąsiada chcącego żyć w Pokoju i harmonii i istniejącym już od 70 lat państwem Izrael, będącym pełnoprawnym członkiem wspólnoty międzynarodowej.

Większość prezentowanych na wystawie zdjęć powstała w roku 2018. Zamysłem autora jest pokazanie zwykłych ludzi – Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów, żyjących razem w Izraelu i na Zachodnim Brzegu. Wszyscy oni są pokoleniami oczekującymi na trwały Pokój. Oby ten POKÓJ nastał jak najszybciej, bo słowo SHALOM to właśnie oznacza.

Czytaj dalej