Debata o sztucznej inteligencji

W poniedziałek, 16 kwietnia o godz.17.00 odbędzie się VIII Debata  Akademicka organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pod patronatem obu Rektorów. Tym  razem zatytułowana jest „Dokąd zaprowadzi nas sztuczna inteligencja?”
Debata odbędzie się w CEUE UEP (SALA 4.1) przy ul. Towarowej 55.

Czytaj dalej

Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia.

Intencją organizatorów jest zapoczątkowanie cyklicznego corocznego wydarzenia, które będzie miało charakter trójwymiarowy.

Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych z zakresu polityki społecznej. Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację i promocję działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora (np. BARKĘ, CARITAS, Stowarzyszenie WIOSNA, spółdzielnie socjalne, itp.).

Ramowy oraz szczegółowy program dostępny w załączniku.

Czytaj dalej

Seminarium naukowe: Populistyczne Komunikowanie Polityczne

Zakład Komunikacji Społecznej WNPiD zaprasza do udziału w seminarium naukowym: Populistyczne Komunikowanie Polityczne, które odbędzie się w dniach 10 – 11 kwietnia br., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Gianpietro Mazzoleni.

W ciągu ostatnich lat – wraz z sukcesami wyborczymi partii populistycznych w Europie oraz poza nią – wzrosło zainteresowanie zjawiskiem populizmu i przyczyn  poparcia dla tego typu partii i liderów politycznych. W efekcie tego zainteresowania podjęto szereg badań mających na celu określenie i zrozumienie charakterystyki zarówno samych aktorów politycznych i ich poglądów, jak i wyborców, którzy ich popierają. Niemniej, dla zrozumienia tego sukcesu konieczne jest uwzględnienie także procesu komunikowania, który zachodzi pomiędzy aktorami politycznymi, mediami (dziennikarzami) i społeczeństwem (wyborcami).

Czytaj dalej

Koncert Charytatywny #PomozWladcyMorz

Zapraszamy na VIII edycję corocznej akcji charytatywnej, w trakcie której pomagamy osobom związanym z naszą Alma Mater, a borykającymi się z przeciwnościami losu. W tym roku spotykamy się już 16 kwietnia o godz. 18:00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1.

W roku bieżącym na naszą pomoc liczy 6-letni Jeremi Boczko – syn naszej koleżanki, absolwentki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a dziś doktorantki w Instytucie Językoznawstwa. Zmaga się on z powikłaniami zarażenia wirusem cytomegalii w życiu płodowym. Choć z reguły bywa on niegroźny, to w tak malutkim organizmie wyrządził ogromne spustoszenie. Bohater akcji, nasz mały Władca Mórz zmaga się m.in. z małogłowiem, zaburzonym wchłanianiem, spastyką mięśni (nadmierne napięcie wywołane zaburzeniami pracy mózgu).

Czytaj dalej

Wykłady prof. Gianpietro Mazzoleniego na WNPiD

Zakład Komunikacji Społecznej WNPiD zaprasza na dwa wykłady, które wygłosi prof. Gianpietro Mazzoleni w ramach seminarium naukowego „Populistyczne Komunikowanie Polityczne”.

  • Pop polityka. Polityczna rozrywka a demokracja, poniedziałek, 9 kwietnia, godzina 8:00, sala 121
  • Populistyczne komunikowanie polityczne w czasach mediów hybrydowych, wtorek, 10 kwietnia, godzina 11:30, sala 43

W ciągu ostatnich lat – wraz z sukcesami wyborczymi partii populistycznych w Europie oraz poza nią – wzrosło zainteresowanie zjawiskiem populizmu i przyczyn poparcia dla tego typu partii i liderów politycznych. W efekcie tego zainteresowania podjęto szereg badań mających na celu określenie i zrozumienie charakterystyki zarówno samych aktorów politycznych i ich poglądów, jak i wyborców, którzy ich popierają.

Czytaj dalej

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze.”

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze”, która odbędzie sięw dniach 16 – 17 kwietnia 2018 r. w Poznaniu.

Intencją organizatorów jest zapoczątkowanie cyklicznego corocznego wydarzenia, które będzie miało charakter trójwymiarowy. Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych z zakresu polityki społecznej. Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację i promocję działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora (np. BARKĘ, CARITAS, Stowarzyszenie WIOSNA, spółdzielnie socjalne, itp.).

Czytaj dalej