Świąteczna sesja fotograficzna dla pracowników WNPiD

Koło Zawodów Telewizyjnych i Filmowych wraz Centrum Inicjatyw Studenckich zapraszają wszystkich pracowników naszego Wydziału do udziału w świątecznej sesji fotograficznej, która odbędzie się w poniedziałek, 4 grudnia w studiu telewizyjnym, w godzinach 9:00 – 14:00.
Efekty pracy studentów będzie można podziwiać podczas wystawy, która pojawi się w okresie przedświątecznym.

Czytaj dalej

Konferencja międzynarodowa „One Belt, One Road – nowe perspektywy współpracy państw Nowego Jedwabnego Szlaku”

Toruńska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej  „One Belt, One Road – nowe perspektywy współpracy państw Nowego Jedwabnego Szlaku”, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia br. Chińska inicjatywa odtworzenia historycznego Jedwabnego Szlaku w ramach projektu „One Belt, One Road” – „Jeden Pas, Jedna Droga” – nabiera coraz realniejszych kształtów. Projekt ma wieloaspektowy charakter i dotyka niemal wszystkich wymiarów naszego życie. W perspektywie kilkunastu najbliższych lat doprowadzi on niewątpliwie do znacznego zbliżenia narodów Azji i Europy. Jest to zatem wyzwanie, które stawia przed państwami i społeczeństwami nowe wyzwania.

Czytaj dalej

Zrozumieć rozmówcę! – bezpłatne warsztaty dla studentów i pracowników WNPiD

W jaki sposób ludzie podejmują decyzje i co ma wpływ na komunikację – tego m.in dotyczyć będą warsztaty pod hasłem „Zostań Mistrzem Komunikacji” na które zaprasza studentów WNPiD Mirosława Kaldyk Certyfikowany Trener metody FRIS® Style Myślenia. Spotkanie odbędzie się 16 listopada br.

Uczestnicy warsztatów poznają FRIS® – nową polską metodologię, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia i działania. Diagnoza stylu FRIS daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby. Pozwala przeanalizować strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Czytaj dalej

Spotkanie na temat wyjazdów stypendialnych do USA

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Graduate Student Award zapraszamy do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 16 listopada w godz. 10. 00 w sali numer 209 (II piętro) na ul. św. Marcin 78 (budynek dawnego Collegium Historicum).  Spotkanie poprowadzi stypendystka Fulbrighta z Instytutu Historii Sztuki UAM: Pani Alexandra Whittaker.

Graduate Student Award: to stypendium przeznaczone dla osób kończących studia wyższe oraz absolwentów planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Czytaj dalej

Stypendia GFPS-Polska

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.

Czytaj dalej