Stypendia GFPS-Polska

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.

Czytaj dalej

International Summer School na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

W dniach 11-15 października 2017 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbywała się kolejna część International Summer School pt. „Intellectual dimensions of political research – challenges and perspectives”. Wcześniej, studenci, doktoranci oraz profesorowie z Polski, Rosji, Włoch, Niemiec, Francji, Izraela i Hiszpanii spotkali się na seminariach w Moskwie oraz w Łodzi.
W minionym tygodniu uczestnicy Summer School wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez nasz wydział.

Czytaj dalej

O pożytkach z milczenia – spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Zapraszamy na spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, wieloletnim redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, a obecnie redaktorem seniorem tego pisma, które odbędzie się w piątek 6 października o godzinie 12:00 w Auli. Rozmawiać będziemy krótko po zdjęciu z ks. Bonieckiego nałożonego przed 6 laty przez przełożonego zakonnika zakazu wystąpień w mediach poza „Tygodnikiem Powszechnym”.