Stypendia rządu francuskiego dla studentów i doktorantów

Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master). 767€ na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które realizowane są również na Pana/Pani uczelni.

Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Więcej informacji znajduje się na stronie institutfrancais.pl oraz w broszurze w załączniku.

Czytaj dalej

Fundacja UAM rozpoczyna drugą edycję konkursu FUND_AKCJA. Zdobądź środki na realizację Twoich pomysłów!

15 stycznia Fundacja UAM startuje z drugą edycją konkursu FUND_AKCJA przeznaczonego zarówno dla osób indywidualnych (studentów, doktorantów, pracowników), jak i różnego rodzaju podmiotów działających w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W poprzedniej edycji dofinansowanie uzyskały aż 22 projekty na łączną kwotę prawie 140 000 zł. Organizatorzy konkursu zachęcają do udziału w kolejnej edycji, dzięki której można uzyskać środki na realizację swoich pomysłów naukowych, kulturalnych, czy sportowych.

Czytaj dalej

Erasmus w Greifswald

Z przyjemnością informujemy, że w ubiegły piątek na naszym Wydziale gościliśmy Panią Profesor Margit Bussmann z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych oraz Pana Doktora Stefana Ewerta z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Greifswaldzie. Spotkanie zaowocowało podpisaniem współpracy w ramach programu ERASMUS+.

Wszystkich studentów studiów licencjackich serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów wykładanych w języku angielskim na Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz możliwością spędzenia tam jednego semestru. Informacji szczegółowych udziela Pani Doktor Paulina Pospieszna.

Czytaj dalej

„Koła naukowe szkołą twórczego działania” – Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

Celem spotkania będzie integracja środowiska naukowego oraz wymiana doświadczenia i poglądów pomiędzy młodymi naukowcami. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac naukowych w postaci prezentacji ustnych i posterów w 16 sekcjach tematycznych.  Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa informujący o rodzaju wystąpienia (referat lub poster).  W ramach konferencji odbędzie się konkurs z nagrodami na najlepszy referat i poster. Wygłaszane prezentacje oraz przedstawiane postery będą oceniane przez Komisję Naukową. Seminarium odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj dalej

Wyjazdy studyjne do instytucji europejskich w Brukseli

Jesteś studentem dziennikarstwa lub nauk politycznych i interesujesz się Unią Europejską?

Zapraszamy Cię do Brukseli, 14-16 lutego 2018r.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) organizuje wyjazd studyjny do instytucji europejskich w Brukseli dla studentów kursów magisterskich (II stopnia) z zakresu dziennikarstwa i nauk politycznych, którzy swoją przyszłość wiążą z komunikacją i mediami.

Celem wyjazdu jest przybliżenie przyszłym absolwentom aktualnej problematyki europejskiej, co z pewnością okaże się przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Wyjazd Warszawa-Bruksela-Warszawa odbędzie się w dniach 14-16 lutego br. Komisja Europejska zapewnia transport (samolot), hotel i większość posiłków.

Czytaj dalej

Materiały nt. wsparcia zdrowia psychicznego na UAM

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wsparcia zdrowia psychicznego na naszej uczelni. Materiały te zostały opracowane przez interdyscyplinarny zespół powołany przez Panią Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską.

Lista materiałów:

Czytaj dalej

Staże dla studentów w biurach Kongresu USA

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA.

Wymagania wobec kandydatów:

  •  mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)
  • posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą
  •  biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
  •  posiadać bardzo dobre wyniki w nauce

Kto może się ubiegać?
Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.

Czytaj dalej

Wizyta pułkownika Pawła Wiktorowicza i pierwszy Obiad Czwartkowy na WNPiD

Wczoraj naszym gościem był płk Paweł Wiktorowicz, szef Oddziału Szkolenia Specjalistycznego w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, który wygłosił dla naszych studentów i pracowników wykład pt.: Doświadczenia Wojsk Specjalnych wykorzystywane w procesie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Po prelekcji odbył się w klubie profesorskim pierwszy Obiad Czwartkowy, nowy cykl spotkań na naszym Wydziale, o którym więcej dowiecie się już wkrótce.

Czytaj dalej