Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 62/2016/2017
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z § 4, 5 i 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:

Czytaj dalej

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy, że do 11 września studenci i doktoranci, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową lub wybitne osiągnięcia w sporcie (za rok akademicki 106/2017) mogą składać wnioski o przyznanie stypendium ministerialnego (w maksymalnej kwocie do 15.000 zł – studenci i 25000 zł – doktoranci).

Podania prosimy składać do  pokoju nr 46– studenci i 159 – doktoranci.

Czytaj dalej

News Literacy Summer Institute in Poznań 2017

10 lipca rozpoczęła się kolejna edycja szkoły letniej News Literacy Summer Institute in Poznań, która w tym roku potrwa do 13 lipca. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach tego programu gości 15 uczestniczek i uczestników z krajów takich, jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Serbia i Ukraina. Program jest efektem kooperacji wydziału z Centrum News Literacy Uniwersytetu Stony Brook (stan Nowy Jork), ma on na celu rozwój umiejętności pozwalających krytycznie analizować treści w mediach, co pozwala nie ulegać medialnej manipulacji.

Czytaj dalej

Po raz kolejny na podium!

W tegorocznej edycji konkursu Przyjazny Dziekanat UAM wśród najlepszych nie zabrakło naszego Wydziału, który znalazł się na 3 miejscu.  Z tej okazji Stanisław Wachowiak, Kanclerz naszej uczelni wraz z przedstawicielami Parlamentu Studenckiego UAM wręczyli nam pamiątkową tabliczkę. Nasz Wydział znajduje się w pierwszej trójce od lat. Dziękujemy za  Wasze głosy!

Czytaj dalej

Prof. Andrzej Sakson odznaczony Złotym Medalem za Długoletnia Służbę

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał prof. dr. hab. Andrzejowi Saksonowi  Złoty Medal za Długoletnia Służbę jako „nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w Służbie Państwa”.  Ponadto Pan Profesor otrzymał z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Jest to najwyższe wyróżnienie regionalne nadawane osobom, które poprzez swoją działalność „wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny Województwa Wielkopolskiego”. Trzecim odznaczeniem jakie w tym roku trzymał prof. Sakson jest Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego”. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej