Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Jeżeli uważasz siebie za osobę aktywną, masz powyżej 18 lat i chciał(a)byś działać na rzecz lokalnej społeczności, dołącz do nas!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest obecnie najaktywniejszą organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych. Od naszego powstania mamy przyjemność współpracować z wieloma wolontariuszami i praktykantami, którzy przyczyniają się do realizacji naszych celów i projektów.

Czytaj dalej

Konkurs „Zapytaj o Polskę”

30 lat temu Obywatel GC w kultowym utworze prosił, by nie pytać o jego skomplikowane relacje z Polską. W jego słodko-gorzkim opisie rzeczywistości znajdujemy jednak odpowiedzi na pytania, czym jest – według niego – Polska i polskość. W 100-lecie odzyskania niepodległości czujemy, że warto ponownie zadać te pytania. Jaka jest Polska? Jacy są Polacy? Co to znaczy „polska tożsamość”? Studencie, studentko – zapytaj o Polskę. Przedstaw nam jej oblicza. Pokaż zarówno jej codzienność, jak i chwile dla niej wyjątkowe. Wysłuchaj jej opowieści i zaprezentuj ją w dowolnej formie dźwiękowej.

Czytaj dalej

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów

Stypendium na rok akademicki 2018/2019 w maksymalnej kwocie do 25.000 zł, może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową, w których zostały utworzone studia doktoranckie lub wybitne osiągnięcia w sporcie, który zaliczył rok studiów w roku 2017/2018 i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów.

Osoby spełniające powyższe warunki proszę o zgłoszenie do 17 września br. w pok. 159 WNPiD wniosku wraz z wykazem wybitnych osiągnięć wg wzoru znajdującego się na stronie MNiSW.

Więcej informacji pod linkiem: http://dn.home.amu.edu.pl/doktoranci/minister-2018-19/sd-1622-1718og.pdf.

Czytaj dalej

Stypendia Ministra Nauki – składanie wniosków

Przypominamy, że do dnia 7.09.2018 można składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/minister-2018-19/dn-4234-7-1718-og.pdf.

Dokumenty do pobrania: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html.

 

Czytaj dalej

Oferty praktyk dla studentów dziennikarstwa

Wszystkich studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (specjalność dziennikarska) zainteresowanych odbyciem praktyk wakacyjnych (lipiec – wrzesień) w redakcji TVN24 – oddział w Poznaniu prosimy o kontakt z prof. UAM dr hab. Agnieszką Stępińską podczas dyżurów po odbiór skierowań i porozumień.

Liczba miejsc ograniczona – w każdym miesiącu redakcja przyjmie maksymalnie 6 osób (po 3 osoby na każde 2 tygodnie danego miesiąca).

Czytaj dalej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji.

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

Regulamin dostępny w załączniku.