Koncert inauguracyjny 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zapraszamy na Inauguracyjny Koncert, który odbędzie się 3 października 2018 r. o godz. 18.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1). Koncert uświetni jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia: Mezo.

Podczas koncertu wystąpią także wykładowcy, studenci i przyjaciele Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.

Czytaj dalej

Konkurs na Budżet Projektowy KOWADŁO 2.0

Jesteś studentem, doktorantem albo pracownikiem UAM? A może działasz w kole naukowym lub w innej organizacji studenckiej? Jeśli tak – Uczelniany Konkurs na Budżet Projektowy KOWADŁO 2.0 jest dla Ciebie!

Stwórz projekt naukowy, kulturalny albo sportowy i zgłoś się do nas! Być może dofinansujemy właśnie Twoją inicjatywę!

Czytaj dalej

Pierwsze terminy zjazdów na studia niestacjonarne

Informujemy, że 29 września oraz 6 i 13 października odbędą się pierwsze zjazdy na studia zaoczne.

  • 29 września ( I LIC BN + I SUM BN;  II LIC BN 8:15, II MGR BN 11:45, III LIC DiKS 12:00, III LIC POL 12:00, II MGR POL 10:15, III LIC SM 12:00).
  • 6 października (III LIC BN 8:30, II LIC DiKS 8:30, I LIC DiKS + I SUM DiKS + I LIC Polit. + I SUM Polit. + I LIC SM + II MGR DiKS 10:00, II LIC POL 8:30, II LIC SM 12:00).
  • 13 października (I SUM SM 10:00)

Kolejne terminy pojawią się niebawem.

Czytaj dalej

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 – A2

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z nich również studenci wyższych lat studiów oraz pracownicy.

 

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 – A2” to zestaw 28 partii materiału (Units), którego celem jest pomoc studentom UAM w przypomnieniu i utrwaleniu gramatyki i słownictwa angielskiego. Materiał ten ma ułatwić studentom I roku studiów udział w późniejszych zajęciach na poziomie A2 – już pod opieką lektora ze Szkoły Językowej UAM.

Czytaj dalej

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

W dniu 8 października 2018 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Czytaj dalej

Szkolenie BHP – zasady obowiązujące w roku akad. 2018/2019

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning). Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP.

Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP. Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

Czytaj dalej

Rejestracja prac dyplomowych do 30.09

Na podstawie par. 63 Regulaminu Studiów UAM warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 30 września.

UWAGA! Należy uwzględnić czas potrzebny na: złożenie podania o rejestrację pracy dyplomowej przez USOSweb, przetworzenie podania w dziekanacie, wprowadzenie pracy do APD, sprawdzenie pracy przez promotora, wydrukowanie pracy oraz podpisanie pracy przez promotora – może to zająć kilka dni.

Czytaj dalej