Transport dla studentów z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia do 27 września!

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport mija 27 września 2017 r.

W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów.

Czytaj dalej

Przydział miejsc w Domach studenckich w roku akademickim 2017/18

Wszystkie osoby, którym przyznano miejsce w Domu Studenckim na II posiedzeniu WKE w dniu 23 sierpnia 2017 r. zostały poinformowane indywidualnie o decyzjach komisji.

Do dnia 11 września br. studenci, którzy otrzymali przydział mają obowiązek potwierdzić w Dziekanacie  (pokój 46) wolę zamieszkania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. Niepotwierdzenie przyjęcia miejsca w Domu Studenckim jest równoznaczne z odebraniem przydziału i przekazaniem następnej osobie.

Potwierdzenie chęci zamieszkania i rezygnacji z przyznanego miejsca w D.S można przesyłać pocztą na adres pocztowy dziekanatu lub adres elektroniczny aldona.mizera@amu.edu.pl.

Czytaj dalej