XVII edycja programu stypendiów pomostowych

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
    (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny
    (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);

Czytaj dalej

Informacja na temat wypłat Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów

W związku z ostatnimi problemami z terminowym wypłacaniem świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów informujemy, że decyzją Pana Rektora i Pani Kwestor doprecyzowaniu uległ termin wypłaty. Od maja 2018 r. wszystkie stypendia finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej będą wypłacane na 14. dzień miesiąca (lub ostatni dzień roboczy jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy).

Ogłoszenie w sprawie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akad. 2018/2019

W związku ze zbliżającym się okresem składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsc w Domach Studenckich zawiadamiamy, że w bieżącym roku wprowadzony zostanienowy system wnioskowania o przyznanie miejsca, w którym wykorzystane zostaną możliwości systemu USOSweb, w tym modułu wnioskowania, do którego zostanie wprowadzony nowy wniosek o przyznanie miejsca.
Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Czytaj dalej