Debata publiczna „Jakiego pomnika nazistowskich deportacji Wielkopolan nam potrzeba?”

Zapraszamy do udział w debacie publicznej współorganizowanej ze Związkiem Miast Polskich i Miastem Poznań pt. „Jakiego pomnika nazistowskich deportacji Wielkopolan nam potrzeba?”, która odbędzie się w piątek, 8 grudnia w sali 43.

Program spotkania:

Godz. 11.30
Otwarcie debaty. Prof. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Godz. 11.40
Panel I: Zapomniane deportacje? Moderacja dr Jacek Kubiak
Prof. Maria Rutowska (IZ), Pamięć niemieckich deportacji w PRL i po 1989 r.
Prof. Andrzej Sakson (UAM), Polska i niemiecka pamięć II wojny i deportacji.
Henryk Walendowski (Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych), Pomnik wypędzonych Wielkopolan. Nieudana próba?
Przygotowane głosy w dyskusji:
Prof. Anita Adamczyk (UAM), „Repatriacje” zza Buga w polskiej pamięci historycznej.
Prof. Bernadetta Nietschke (UZ), Wysiedlenia Niemców z Polski i Czechosłowacji. Próba porównania.

Godz. 13.00
Przerwa kawowa

Godz. 13.15
Panel II: Aktywna pamięć historii? Moderacja dr Jacek Kubiak
Dominika Bazaniak, II wojna w pamięci mieszkańców Poznania.
Wiesława Surdyk Fertsch (ODN w Poznaniu), Niemieckie deportacje jako temat nauczania historii.
Beata Buchwald (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie), Lokalna historia II wojny w praktyce szkolnej.
Przygotowany głos w dyskusji:
Dr hab. Cezary Trosiak (UAM), Śląsk Opolski – społeczność przesiedleńców.

Godz. 14.30 Zamknięcie sesji i lunch.

Godz. 14.45- 15.20
Spotkanie warsztatowe nauczycieli przygotowujące do wzięcia udziału w projekcie: „ Zapomniane deportacje”- Wiesława Surdyk-Fertsch (ODN w Poznaniu)