Debaty europejskie „Team Europe & The Art of Debate” w Poznaniu

Od 2 do 6 marca trwają zapisy do udziału w debatach europejskich „Team Europe & The Art of Debate”. W turnieju udział wziąć mogą czteroosobowe drużyny studenckie.

Eliminacje wraz ze szkoleniem odbędą się 16 marca, natomiast debata finałowa zostanie zorganizowana 15 kwietnia. Na oba wydarzenia zapraszamy do budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do każdej z drużyn zostanie przydzielony mentor, który będzie służył wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

By wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej cde.amu.edu.pl/formularz. Udział w turnieju mogą wziąć tylko cztery drużyny + jedna rezerwowa. Zakwalifikowane drużyny otrzymają drogą mailową stosowna informację wraz z harmonogramem debat tuż po zakończeniu rekrutacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej, tj. w momencie zgłoszenia się wymaganej regulaminem liczby drużyn.

Konkurs jest organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a za jego realizację odpowiada Centrum Dokumentacji Europejskiej działające przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem inicjatywy jest zachęcenie młodych Polaków do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej, w tym priorytetów politycznych Komisji Europejskiej oraz promowania korzystania z unijnych sieci informacyjnych, w tym Team Europe oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej. Zadaniem projektu jest też stworzenie młodym ludziom warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem przeciwnej strony, empatii, pracy zespołowej a także spokojnego i racjonalnego argumentowania.