Debiutu Młodych Naukowców – edycja jesienna

Zapraszamy na kolejną edycję „Debiutu Młodych Naukowców”, która odbędzie się w dniach 23-24 września br. Wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w Ciążeniu, w rokokowym zespole pałacowym, prawdopodobnie jednym z piękniejszych w Wielkopolsce. (http://palace.amu.edu.pl/ciazen)

Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwszy dzień zostanie poświęcony warsztatom, podczas których uczestnicy będą mogli omówić przygotowane wcześniej referaty a także uzyskać wskazówki na temat pisania tekstów naukowych i przygotowywania prezentacji. W tym samym dniu odbędą się także dwa wystąpienia przygotowane przez pracowników naukowych WNPiD UAM, których tematy ogłosimy wkrótce. Dzień drugi jest przeznaczony na wygłoszenie referatów uczestników oraz dyskusję.

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 30 złotych (nocleg oraz pełne wyżywienie). Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o wygłoszeniu referatu oraz certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia można nadsyłać do 1.09.2017 na e-mail: dmn.konferencja@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy znajduję się w załączniku.
Prosimy, aby przygotowany referat był związany z jednym z obszarów tematycznych: współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo, media lub samorząd terytorialny.

 

Załączniki