Kalendarz rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR) 1 czerwca 2018 r. (piątek)
Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu 10 lipca 2018 r. (wtorek)
Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów 10 lipca 2018 r.
Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów 10 lipca 2018 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 2) 13 lipca 2018 r. (piątek)
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

13 lipca oraz 16 – 18 lipca 2018 r.

(piątek, poniedziałek-środa)

Składanie w systemie IR rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia 13 – 18 lipca 2018 r. do godz. 24.00
Składanie w systemie IR oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową 13 – 18 lipca 2018 r. do godz. 24.00

 

Studia stacjonarne II stopnia

  • 1 czerwca – Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

  • 1 czerwca – Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji

Studia w języku angielskim

  • 4 września – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na kierunek Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne II stopnia)
  • 5 września – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne II stopnia)
  • 13 września – rozmowa kwalifikacyjna w jęz. angielskim na kierunek Zarządzanie Państwem (studia stacjonarne II stopnia)