Studia niestacjonarne

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się średnio co drugi tydzień w weekendy na każdym z 5 kierunków. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów,  wybitnych fachowców i praktyków: dziennikarzy, redaktorów, polityków. Wszyscy studenci niestacjonarni mogą na równych prawach ubiegać się o stypendia. W ramach zaliczeń odbywają się również praktyki w różnych instytucjach współpracujących z naszym Wydziałem, a także w miejscu pracy.

ELASTYCZNE OPŁATY
Opłaty realizowane są zwykle w 8 równych ratach. Istnieje możliwość dopasowania sposobu płatności do możliwości studenta.

Kierunek Cena
(zł)
Politologia 2 400* **
Stosunki Międzynarodowe 3 000
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 3 800
Bezpieczeństwo Narodowe 3600
Zarządzenie Państwem 3 000

 

* – obniżenie opłaty od roku 2015/16 jest możliwe z uwagi na dotację projakościową przyznaną Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za prowadzenie kierunku politologia, który został uznany za jeden z 25 najlepszych kierunków studiów w Polsce.

** – kwoty dotyczą studiów I stopnia. Studia na drugim stopniu kosztują 3400 zł.