Zarząd PTNP o/Poznań

Prezes – prof. UAM dr hab. Marcin Rachwał, marcin.rachwal@amu.edu.pl
Wiceprezes – dr Natasza Lubik-Reczek, natasza.lubik@amu.edu.pl
Wiceprezes – dr Magdalena Lorenc, magdalena.lorenc@amu.edu.pl
Członek Zarządu – prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz, przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl
Członek Zarządu – prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg, magdalena.musial-karg@amu.edu.pl
Skarbnik – dr Maciej Magiera, maciej.magiera@amu.edu.pl
Sekretarz – dr Marcin Łukaszewski, marcin.lukaszewski@amu.edu.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału: prof. UAM dr hab. Dorota Piontek (przewodnicząca), prof. UAM dr hab. Anna Potyrała, prof. UAM dr hab. Alina Balczyńska-Kosman i dr Natalia Kusa.

Kontakt

dr Marcin Łukaszewski, marcin.lukaszewski@amu.edu.pl

Statut PTNP: www.ptnp.org.pl 


Składki członkowskie 

Osoby zainteresowane uregulowaniem składek członkowskich proszone są o wpłatę odpowiedniej kwoty (vide – poniżej) u skarbnika Oddziału lub na konto:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
UL.POLNA 18/20
00-625 WARSZAWA
Bank PKO BP Oddział XV Warszawa

60 1020 1156 0000 7102 0064 8402

z adnotacją:

imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, składka członkowska PTNP O/Poznań za rok 20..

Wysokość składek członkowskich PTNP w danym roku kalendarzowym:

75PLN – dla profesorów i doktorów habilitowanych
40PLN – dla doktorów i magistrów
25PLN – dla członków Kół Młodych Politologów
Legitymacje członkowskie PTNP O/Poznań

  • Legitymacje członkowskie PTNP O/Poznań wystawiane są przez skarbnika Oddziału
  • Legitymacje członkowskie PTNP O/Poznań wymagają aktualizacji. Można to zrobić osobiście lub przesyłając legitymację na adres: Maciej Magiera, WNPiD UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań (wraz z adresem korespondencyjnym na który legitymacja zostanie odesłana)
  • Warunkiem wystawienia lub aktualizacji legitymacji jest uprzednie uregulowanie składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy i okazanie/przesłanie dowodu wpłaty

Informacje dla chcących przystąpić do PTNP O/Poznań:

Krok I: wypełnienie formularza członkowskiego PTNP na stronie www.ptnp.org.pl

Krok II: uregulowanie składki członkowskiej i odbiór legitymacji:

  • wpłata u skarbnika Oddziału i odbiór legitymacji lub
  • wpłata/przelew na konto PTNP i przesłanie dowodu wpłaty na adres maciej.magiera@amu.edu.pl wraz z informacją, gdzie dostarczyć legitymację

Dziękujemy za zainteresowanie.