Badania naukowe Zakładu obejmują przede wszystkim kwestie stosunków międzynarodowych a w tym gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych Interesujące rezultaty dla teorii i praktyki gospodarczej uzyskano w czasie badań dotyczących teorii biznesu międzynarodowego, przyczyn presji protekcjonistycznych w biznesie międzynarodowym, środków ochrony handlowej Unii Europejskiej, stanowiska Unii Europejskiej wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, roli WTO w liberalizacji handlu międzynarodowego, Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym. W polu zainteresowań pracowników Zakładu znajdują się także problemy regionalizacji i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, funkcjonowanie UE w ramach WTO, funkcjonowanie strefy euro UE, zjawisko deficytu demokratycznego w UE.
Wyniki studiów i analiz naukowych dotyczących powyższych zagadnień przedstawiane były w licznych publikacjach i opracowaniach naukowych a także w referatach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Najważniejsze publikacje zakładu można znaleźć tutaj.

Najważniejsze instytucje współpracujące z zakładem można znaleźć tutaj.

Najważniejsze konferencje można znaleźć tutaj.