Badania naukowe pracowników i doktorantów Zakładu Komunikacji Społecznej mieszczą się w różnych obszarach nauki o komunikowaniu i nauki o mediach. W szczególności należą do nich: