Pracownicy Zakładu zajmują się problematyką socjotechniki (wywierania wpływu społecznego) komunikowaniem politycznym oraz szeroko rozumianym marketingiem (politycznym, komercyjnym i społecznym).

Najważniejsze zakładowe publikacje:

 • P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
 • P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2001, 2003, 2005.
 • P. Pawełczyk (red.), Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, Poznań 2005.
 • P. Pawełczyk (red.), Dwa oblicza socjotechniki, Poznań 2006.
 • P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, Poznań 2007
 • A. Kaniewska-Seba, G. Leszczyński, B. Pilarczyk, Badania marketingowe na rynku business-to-business, Kraków 2006
 • A.Kaniewska-Seba, Wykorzystanie eksperymentu do testowania komunikacji marketingowej – dylematy metodologiczne, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2011.
 • S. Białowąs, A.Kaniewska-Seba, Application of Fractional Experiment in Evaluation of Direct Marketing Effectiveness, „International Journal of Business and Management”, 2014, nr II.
 • B. Pająk, Demokracja Polska i Niemiecka. Tradycja, teraźniejszość, perspektywy, Poznań 2008.
 • B. Pająk-Patkowska,  Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet, „Przegląd Politologiczny” 2011.
 • B. Pająk-Patkowska (red.), Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym, Poznań 2011.
 • B. Pająk-Patkowska, Stereotyp kobiety i polityka – stagnacja czy ewolucja, w: Gender jako determinanta w przestrzeni publicznej i prywatnej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, Poznań 2012.
 • Ł. Scheffs, Recht und Gerechtigkeit (PiS) als Protestpartei? Eine kurze politologische Reflexion, [w:] Legitimation und ProtestGesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und     anderen Transformationsländern nach 1989, Hrsg. D. Bingen, M. Jarosz, P. O. Loew, Wiesbaden 2012.
 • Ł. Scheffs, Zachowania polityczne a zachowania wyborcze w dobie kampanii permanentnej,„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.
 • Ł. Scheffs, Socjotechnika „śmierci” wg Jarosława Kaczyńskiego. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o istocie pojęcia, w: Media wobec śmierci, t. 1, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcki, Warszawa 2012.
 • Ł. Scheffs, W obronie marketingu politycznego, „Refleksje” 2013, nr 7

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

 • Marketing polityczny: szansa czy zagrożenie dla demokracji , 2006
 • Permanentny marketing polityczny, 2011