Rada Programowa

Społeczna Rada Programowa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodniczacy:
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Sekretarz:
Dr Mikołaj Tomaszyk

Członkowie:
Prof. dr hab. Jerzy Babiak
Jerzy Bartnik
Dr Tomasz Brańka
Szczepan Gawłowski
Andrzej Grzyb
Jarosław Hasiński
Wojciech Jankowiak
Insp. Krzysztof Jarosz
Paweł L. Klepa
Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak
Janusz Kosiński
Rafał Kreduszyński
Marian Król
Wojciech Kruk
Lesław Lenartowicz
Dr Andrzej Malinowski
Piotr Mąka
Jolanta Musielak
Jacek Pszczoła
Paweł Pyzik
Maria Sadowska
Wojciech Szubert
Dr hab. Adam Szymaniak
Dr Krzysztof Urbaniak
Mariusz Wiśniewski

 

Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym działającym  przy Dziekanie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej zadaniem jest ocena koncepcji i treści kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez ww. Wydział  z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Trudności z jakimi spotykają się absolwenci studiów wyższych w znalezieniu satysfakcjonującej pracy, skłaniają do uzupełnienia planu studiów o zajęcia umożliwiające poszerzenie szczególnie umiejętności praktycznych. Takie dodatkowe zajęcia powinny sprzyjać wykształceniu w postawie studiującego innowacyjności, potrzeby ciągłego uczenia się, mobilności oraz zdolności do przekwalifikowania. Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia potencjalnych pracodawców absolwentów WNPiD, niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia jakości i efektywności procesu dydaktycznego. Ww. Rada zbiera się raz lub dwa razy w roku, zwłaszcza przed zatwierdzeniem przez Radę Wydziału planów i programów studiów na kolejny rok akademicki.