Społeczna Rada Programowa

Społeczna Rada Programowa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodniczacy:
Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach

Sekretarz:
Dr Mikołaj Tomaszyk

Członkowie:
Janusz Kosiński
Rafał Kreduszyński
Wojciech Kruk
Jolanta Musielak
Mariusz Wiśniewski
Lesław Lenartowicz
Dr Andrzej Malinowski
Maria Sadowska
Marian Król
Paweł L. Klepka
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Jacek Pszczoła
Piotr Mąka

Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym działającym  przy Dziekanie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej zadaniem jest ocena koncepcji i treści kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez ww. Wydział  z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Trudności z jakimi spotykają się absolwenci studiów wyższych w znalezieniu satysfakcjonującej pracy, skłaniają do uzupełnienia planu studiów o zajęcia umożliwiające poszerzenie szczególnie umiejętności praktycznych. Takie dodatkowe zajęcia powinny sprzyjać wykształceniu w postawie studiującego innowacyjności, potrzeby ciągłego uczenia się, mobilności oraz zdolności do przekwalifikowania. Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia potencjalnych pracodawców absolwentów WNPiD, niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia jakości i efektywności procesu dydaktycznego. Ww. Rada zbiera się raz lub dwa razy w roku, zwłaszcza przed zatwierdzeniem przez Radę Wydziału planów i programów studiów na kolejny rok akademicki.