Absolutoria

Terminy uroczystości absolutoryjnych dla kończących studia na kierunku politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna i zarządzanie państwem w UAM w roku 2017/2018:

10 czerwca 2018 roku

9.00

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie państwem

11.30

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe

14.00

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe

16.30

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego  stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna