Absolutoria

Terminy uroczystości absolutoryjnych dla kończących studia na kierunku politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna i zarządzanie państwem w UAM w roku 2016/2017:

18 czerwca 2017 roku, godz. 9:00
Kierunek: politologia
• stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)
• niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)

Kierunek: zarządzanie państwem
stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)

18 czerwca 2017 roku, godz. 11:30
Kierunek: stosunki międzynarodowe
• stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)
• niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)

18 czerwca 2017 roku, godz. 14:00
Kierunek: bezpieczeństwo narodowe:
• studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)
• niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)

18 czerwca 2017 roku, godz. 16:30
Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Poznań)
• stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)
• niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie Poznań)
• stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie Piła)