Edukacja informacyjna i źródłowa 2017/2018

Szanowni Państwo studenci I-go roku,

Informujemy, że 22 listopada 2017 r. uruchomiony został dostęp do materiałów oraz testu z przedmiotu Edukacja Informacyjna i Źródłowa 2017/2018.

Edukacja informacyjna i źródłowa jest obowiązkowym przedmiotem dla studentów I-go roku rozpoczynających naukę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Zajęcia z przedmiotu Edukacja informacyjna i źródłowa realizowane będą w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Przedmiot  służy dwóm celom:
1. Pozwala zaliczyć studentom pierwszego roku WNPiD na zaliczenie obowiązkowego przedmiotu w sposób elektroniczny.
2. Jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą korzystać z zasobów  systemu biblioteczno-informacyjnego UAM.

Szczegółowe informacje znajdują się na Platformie e-learningowej.

Studenci studiów stacjonarnych:
Test będzie dostępny od 22 listopada 2017 r. do 10 lutego 2018 r.
Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po 10 lutego 2018 roku.

Studenci studiów niestacjonarnych:
Test będzie dostępny od 22 listopada 2017 r. do  10 czerwca 2017 r.
Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po 30 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że termin zaliczenia testu nie ma żadnego związku z uprawnieniami do wypożyczania książek i korzystania z zasobów Biblioteki.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą e-mailową.

mgr Edyta Szelejewska-Dembińska
Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
pok. nr 19
tel. 61 829 65 01

edyta.szelejewska@amu.edu.pl