Godziny pracy dziekanatu i sekretariatu

Dziekanat oraz sekretariat WNPiD w trakcie trwania roku akademickiego jest czynny w godzinach:

  • Poniedziałek – 9:00 – 17:00
  • Wtorek – 9:00 – 15:00
  • Środa – 9:00 – 15:00
  • Czwartek – 9:00 – 15:00
  • Piątek – 9:00 – 15:00
  • Sobota – 8:00 – 14:00
  • Niedziela – nieczynny

Pracownicy dziekanatu

pracownik sekcji ds. obsługi studentów 46
Telefon służbowy: 61 829 6521
informatyk, koordynator ds. systemu USOS 160
Telefon służbowy: 61 829 6550
pracownik sekcji ds. obsługi studentów 48
Telefon służbowy: 61 829 6515
pracownik sekcji ds. obsługi studentów 48
Telefon służbowy: 61 829 6514
pracownik sekcji ds. obsługi studentów 46
Telefon służbowy: 61 829 6522
pracownik sekcji studiów doktoranckich, przewodów doktorskich i postępowań awansowych 159
Telefon służbowy: 61 829 6523
Kierownik Dziekanatu 51
Telefon służbowy: 61 829 6510
pracownik sekcji ds. obsługi studenta
Telefon domowy: 61 829 6520
pracownik sekcji ds. obsługi studentów 48
Telefon służbowy: 61 829 6516

Pracownicy sekretariatu

informatyk 160
Telefon służbowy: 61 829 6618
pracownik sekretariatu, sekcja planowania zajęć 34
Telefon służbowy: 61 829 65 18
pracownik inż.-tech.
Telefon służbowy: 61 829 6532
Kierownik Dziekanatu 51
Telefon służbowy: 61 829 6510
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6625
informatyk 162
Telefon służbowy: 61 829 6513
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6511
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6517
pracownik sekretariatu 34
Telefon służbowy: 61 829 6527