Godziny pracy dziekanatu i sekretariatu

Dziekanat oraz sekretariat WNPiD w trakcie trwania roku akademickiego jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 9:00 – 17:00
 • Wtorek – 9:00 – 15:00
 • Środa – 9:00 – 15:00
 • Czwartek – 9:00 – 15:00
 • Piątek – 9:00 – 15:00
 • Sobota – 8:00 – 14:00
 • Niedziela – nieczynny

Dziekanat oraz sekretariat WNPiD w okresie wakacyjnym (od 17 lipca) jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 9:00 – 15:00
 • Wtorek – 9:00 – 15:00
 • Środa – 9:00 – 15:00
 • Czwartek – 9:00 – 15:00
 • Piątek – 9:00 – 15:00
 • Sobota – nieczynny
 • Niedziela – nieczynny

Pracownicy dziekanatu

pracownik sekcji ds. obsługi studentów – kierunki studiów: Zarządzanie państwem (stacjonarne I st.), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I st. – Piła), Politologia (niestacjonarne I st., stacjonarne i niestacjonarne II st.) 46
Telefon służbowy: 61 829 6521
informatyk, koordynator ds. systemu USOS 160
Telefon służbowy: 61 829 6550
pracownik sekcji ds. obsługi studentów – kierunki studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia) 48
Telefon służbowy: 61 829 6515
pracownik sekcji ds. obsługi studentów – kierunki studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I i II stopnia), Bezpieczeństwo narodowe (niestacjonarne I stopnia) 48
Telefon służbowy: 61 829 6514
pracownik sekcji ds. obsługi studentów – sprawy socjalno-bytowe studentów Wydziału. 46
Telefon służbowy: 61 829 6522
pracownik sekcji studiów doktoranckich, przewodów doktorskich i postępowań awansowych 159
Telefon służbowy: 61 829 6523
Kierownik Dziekanatu 51
Telefon służbowy: 61 829 6510
pracownik sekcji ds. obsługi studenta – kierunki studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia), Politologia (stacjonarne I stopnia)
Telefon domowy: 61 829 6520
pracownik sekcji ds. obsługi studentów – kierunki studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia), Stosunki międzynarodowe (niestacjonarne I i II stopnia), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) 48
Telefon służbowy: 61 829 6516

Pracownicy sekretariatu

informatyk 160
Telefon służbowy: 61 829 6618
pracownik sekretariatu, sekcja planowania zajęć 34
Telefon służbowy: 61 829 65 18
pracownik inż.-tech.
Telefon służbowy: 61 829 6532
Kierownik Dziekanatu 51
Telefon służbowy: 61 829 6510
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6625
informatyk 162
Telefon służbowy: 61 829 6513
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6511
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6517
pracownik sekretariatu 34
Telefon służbowy: 61 829 6527