Prof. UAM dr hab.Edward Jeliński

Kierownik Zakładu Filozofii Polityki, profesor

pbn_logo

Biogram

Ur. 30.10.1950 r. w Nowym Dworze (pow. chodzieski, woj. wielkopolskie). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży, UAM w Poznaniu (magisterium z historii, 1973). Pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Filozofii UAM od 1.09.1975 r. Dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1980 r.). Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1995 r.). Od 2000 r. prof. nadzwycz. w Instytucie Filozofii UAM, a od 2005 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W latach 1999 – 2005 prodziekan d.s. studenckich Wydziału Nauk Społecznych UAM. Członek Rady Bibliotecznej Biblioteki Głównej UAM w kilku kadencjach. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • E. Jeliński, Problematyka narodowa w polskiej myśli reformistycznej do 1939 roku, 1988.
 • E. Jeliński, Myśl a rzeczywistość. O pewnych osobliwościach polskiej myśli socjalistycznej w II Rzeczypospolitej, 1994.
 • E. Jeliński, Anti-semitism at the turn of the century real or imaginary problems in the third republic of Poland, 2001.
 • E. Jeliński, Kościół katolicki wobec problem okrucieństwa w Europie XX wieku, 2002.
 • E. Jeliński, Tradycje demokracji w Polsce i jej współczesne repliki, 2008.
 • E. Jeliński, O lewicy i lewicowości (na podstawie doświadczeń II i III Rzeczypospolitej, 2010.
 • E. Jeliński, O specyficzności pamięci historycznej w warunkach współczesnej cywilizacji, 2011.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Dzieje myśli politycznej
 2. Filozofia społeczno – polityczna
 3. Historia filozofii polskiej
 4. Zagadnienia prakseologii ogólnej i etyki społecznej

Kierowanie  w projektach badawczych:

Wykonawca w projekcie NCN OPUS-3 pt.: „Podstawowa  literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii Political science, Politische Wissenschaft i połitołogia w ujęciu porównawczy,” [UMO-2012/05/B/HS5/00597]

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Filozofia
 2. Filozofia i etyka polityki
 3. Życie polityczne i kulturalne w PRL. Wybrane zagadnienia

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Muzyka klasyczna, jazz tradycyjny
 2. Bibliofilstwo
 3. Zbieractwo np. sów
 4. Turystyka rowerowa
 5. Wybrani przedstawiciele polskiej literatury (C.K. Norwid, L. Staff)