MgrRenata Naskręcka

starszy wykładowca

Biogram

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek filozofia.

Po studiach pracowała w Politechnice Poznańskiej na etacie asystenta prowadząc zajęcia z historii filozofii i podstawowych zagadnień etyki.
Następnie pracowała w Kolegium Europejskim UAM w Gnieźnie na etacie starszego wykładowcy realizując zajęcia przede wszystkim z filozofii i etyki oraz estetyki. Tu również prowadziła i koordynowała zajęcia w ramach eksperymentu dydaktycznego „Klasa akademicka”. Temu eksperymentowi przyświecała idea „Dialogu dwóch kultur: Science&Art”
Od 2011 r. pracuje na etacie starszego wykładowcy na WNPiD UAM prowadząc zajęcia z filozofii.

Tu kontynuuje również rozpoczęty eksperyment „Klasy akademickiej” oparty na łączeniu wykładów z zakresu nauk szczegółowych i nauk politologicznych. Konsekwencją tej działalności jest organizowana corocznie Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

  • R. Naskręcka „Robotyzacja – technologia „wyzwolenia” czy kolejne źródło alienacji?
    [w:] „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych” Ser. Filozoficzna / Politechnika Poznańska. – 1989, nr 32, s. 93-97
  • R. Naskręcka „Cywilizacja pracy czy cywilizacja czasu wolnego?
    [w:] „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych”. Ser. Socjologiczna / Politechnika Poznańska. – 1991, nr 38, s. 31-35
  • R. Naskręcka, Praca i jej podmiot w perspektywie „cywilizacji pracujących bez pracy”, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne” Ser. Filozoficzna. – 1998, nr 46, s.47-55: Z problemów filozofii społecznej i filozofii twórczości/ pod red. A.Dobosza i S.Popławskiego

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Antropologia filozoficzna; praca jako wartość kulturowa
2. Bioetyka; podstawowe dylematy
3. Filozofia przyrody; zagadnienia ekofilozoficzne

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Filozofia

Zainteresowania

Zagadnienia teologii i religioznawstwa