Prof. UAM dr hab.Tomasz R. Szymczyński

Strona www: http://helwecja.amu.edu.pl/o-grupie-badawczej/tomasz-r-szymczynski.

Biogram

Profesor UAM na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta w ramach programu  Europa Fellows (2000-2003). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Europeistyka. Praca magisterska obroniona w Instytucie Socjologii WNS UAM (1998). Praca doktorska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UAM (2003). Zainteresowania: perspektywa hermeneutyczna w polu nauki o polityce w jej europeistycznym wymiarze, dylematy wokół rozumienia pojęcia demokracji, zewnętrzne relacje UE, komunikacja międzykulturowa. Opublikował m.in. Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.

Publikacje

Wybrane publikacje:

Monografie

 1. T.R. Szymczyński, Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 2. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od „Szóstki” do „Dziewiątki”. Rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973): Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. I.
 3. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od „Dziewiątki” do „Dwunastki”. Rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich (1981-1986): Grecja, Hiszpania, Portugalia w WE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. II.
 4. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od „Dwunastki”  do „Piętnastki”. Rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995): Austria, Szwecja, Finlandia w UE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. III.

Monografie współautorskie:

 1. Z.W. Puślecki, M. Walkowski, T.R. Szymczyński, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć pierwsza – ‘grupa luksemburska’ (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. IV.
 2. Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”, Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga – ‘grupa helsińska’ (2004-2007): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. V.

Współredakcja pracy zbiorowej:

 1. Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, (red.)Z. Czachór, T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 2. The Experiences of the 1995 Enlargement. Sweden, Finland and Austria in the European Union, (red.) J. Jańczak, T.R. Szymczyński, Logos; “Thematicon”, Bd 9; Berlin 2003.

Redakcja serii wydawniczej:

 1. Seria wydawnicza: Rozszerzeniowy wymiar procesu integracji europejskiej, t. I-V.

Tłumaczenia:

 1. D. Müller, H. Smekal, Droga Republiki Czeskiej do członkostwa w Unii Europejskiej, (w:) Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć pierwsza – ‘grupa luksemburska’ (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. IV, s. 57-92.

Wybrane publikacje:

 1. T.R. Szymczyński, Prezydencja w Unii Europejskiej. Teoretyczne i praktyczne aspekty z perspektywy podejścia Pierre’a Bourdieu, w: Z. Czachór, T.R. Szymczyński (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 2011, s. 51-82.
 2. T.R. Szymczyński, The Challenge of the Conceptualizations in Journalism. On Myths and Facts Regarding the Media Coverage of the Europeanization and Globalization Processes, (in:) News in Europe, Europe on News, (ed.) A. Stępińska, λoγoς – Logos Verlag, Berlin 2011, pp. 63-82.
 3. T.R. Szymczyński, On Some Consequences of the Contemporary Shape of the European Referendum, (w:) The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies (red.) D. Preda, D. Pasquinucci, Series: Euroclio – Vol. 54, Peter Lang, Bruxelles 2010, s. 133-150.
 4. T.R. Szymczyński,Droga Malty do członkostwa w Unii Europejskiej, (w:) Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”, Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga- „grupa helsińska” (2004-2007): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, t. V, s. 109-150.
 5. T.R. Szymczyński, Ireland, the Lisbon Treaty and the European Referendum, „European Governance”, URGE, Vol. 2, No. 2, July 2008;  http://www.urge.it/eg.html#publications.
 6. T.R. Szymczyński, Dylematy wokół instytucji referendum europejskiego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, INPiD UAM, Poznań, 1/2007, s. 237-251.
 7. T.R. Szymczyński, Dylematy wokół klasyfikacji instytucji referendum europejskiego, (w:)Dokąd zmierza Europa? (red.) Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz, Humaniora, Poznań 2007, s. 159-166.
 8. T.R. Szymczyński, Problematyka zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywy, (w:)Stary kontynent w nowym tysiącleciu, (red.) Z. Drozdowicz, Humaniora, Poznań 2002, s. 59-73.
 9. T.R. Szymczyński, Zasada elastyczności w procesie integracji europejskiej. Założenia, praktyka, perspektywy. Wnioski dla Polski, (w:) Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską, (red.) Z.W. Puślecki, UAM, Poznań 2001, s. 101-138.

Nauka

Zainteresowania badawcze:

  • perspektywa hermeneutyczna w obszarze metodologii nauk społecznych i humanistycznych
  • kulturowy wymiar UE i jej relacji zewnętrznych
  • kulturowy wymiar BRIC
  • hermeneutyka filozoficzna Hansa-Georga Gadamera
  • socjologia rozumiejąca Maxa Webera
  • refleksywna teoria praktyki Pierre’a Bourdieu
  • konstruktywizm społeczny Alexandra Wendta