prof. dr hab.Marceli Kosman

profesor emerytowany

pbn_logo

Historyk, wieloletni kierownik Zakładu Dziennikarstwa, a następnie Zakładu Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W roku 1988 otrzymał tytuł naukowy profesora. W roku 2020 uhonorowany Medalem 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Promotor w piętnastu przewodach doktorskich, recenzent w ponad dwudziestu postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych.  
Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Wśród najważniejszych: monografie autorskie pt. Na tropach bohaterów Trylogii (Warszawa 1966, 1975, 2020) oraz pt. Poczet Prymasów Polski (Bydgoszcz 1997); cykl prac zbiorowych pt. Kultura polityczna w Polsce (Poznań 1996, 2000, 2004, 2005, 2006) oraz pt. Na obrzeżach polityki (Poznań 2002, 2009, 2010, 2013, 2014, 2020).