prof. dr hab.Jerzy Babiak

pbn_logo

Politolog, wieloletni kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej w Instytucie, a następnie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, w latach 2008-2012 Prodziekan ds. Nauki. W 2012 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. W 2002 roku uhonorowany medalem 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Promotor w siedmiu przewodach doktorskich, recenzent w dwudziestu postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych.

Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu prac naukowych. Wśród najważniejszych: monografia autorska pt. Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce (Poznań 2010); praca zbiorowa pt. Polski system emerytalny w świetle rozwiązań europejskich (Poznań 2002); praca zbiorowa pt. Władza lokalna w procesie transformacji systemowej (Kalisz-Poznań 2010, współredakcja).