MgrKinga Jasiak

Kinga Jasiak – absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Społecznej WNPiD. Stypendystka wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii. Członkini Katedry Jean Monnet na WNPiD UAM w Poznaniu – ” European Union – Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis overcoming and Union’s Sustainability”. Redaktor
Naczelna Czasopisma naukowego „Refleksje” a także Przewodnicząca Rady Doktorantów WNPiD UAM.

  • Jasiak K. (2017), Szanse i wyzwania państw Unii Europejskiej w dobie globalizacji korporacyjnej, „Refleksje”, nr 15.
  • Jasiak K. (2018), Kontrowersje wokół umowy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, „Refleksje”, nr 16.

Obszary zainteresowań naukowych:
1. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie (głównie globalizacja ekonomiczna)
2. Rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne na świecie (problem rozwarstwienia
dochodowego, Bogata Północ vs Biedne Południe)
3. Funkcjonowanie korporacji transnarodowych (trendy rozwojowe, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Handel Międzynarodowy)
4. Suwerenność państw narodowych a biznes międzynarodowy

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

1. Globalizacja i regionalizacja
2. Lokalne bezpieczeństwo ekonomiczne
3. Międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne
4. Nauka 2.0. Warsztat młodego naukowca