MgrMirosław Jaremba

google_scholar_logo publons

Publikacje

 • Islamski Ruch Uzbekistanu - Od lokalnego ekstremizmu do Państwa Islamskiego, „Historia@Teoria”, 2018, Tom 1, Nr 7, s. 167-172;
 • Islam i sufizm w Azji Centralnej – od Czyngis-chana do współczesności, „Nasze Historie”, 2019, nr 16-18, s. 167-180;
 • Prawo do edukacji uchodźców Rohingya, „Społeczeństwo i Polityka”, 2019, nr 4(61), s. 177-190;
 • Unia Europejska wobec konfliktu w Mjanmie, „Przegląd Zachodni”, 2019, nr 4 (373), s. 213-226;
 • Hodża Ahmad Jasawi – islamski mistyk z Azji Centralnej, „Studia Orientalne”, 2019, nr 2 (16), s. 77-90.
 • Ujgurzy – niechciani muzułmanie w Chińskiej Republice Ludowej w monografii Zjawisko migracji oraz mniejszości religijne, etniczne, narodowe – aspekty polityczne, społeczne, prawne red. Ł. Darby Bartosik, A. Mawer-Ratajczak, Poznań-Łódź 2019, s. 211-237.

Nauka

 • Prawa człowieka
 • Bezpieczeństwo ludzkie
 • Mniejszości muzułmańskie
 • Zagadnienia społeczne, polityczne i kulturowe Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej

Dydaktyka

 • Od Rahmona do Putina. Życie polityczne na obszarze postradzieckim
 • Problemy życia społecznego na obszarze postradzieckim