MgrMirza Khan Sabawoon

google_scholar_logo

Mirza Khan Sabawoon – Afgańczyk, doktorant w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. W latach 2008-2011 sekretarz gubernatora prowincji Ghazni w Afganistanie. Przyjechał do Polski w 2011 roku, w ramach stypendium Prezydenta  RP. W październiku 2012 roku rozpoczął studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie w Łodzi na kierunku: Stosunki międzynarodowe ze specjalnością:  Komunikowanie międzynarodowe (studia prowadzone w języku polskim w trybie dziennym).  W 2015 roku, podjął studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Dyplom magistra uzyskał w 2017 roku. W roku akademickim 2017/2108 rozpoczął studia doktorskie w trybie stacjonarnym . Przygotowuje rozprawę doktorką pt. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w Afganistanie po 2001 roku: Stabilizacja - Demokratyzacja – Odbudowa.  Autor artykułów związanych z tematyką Afganistanu, prelegent i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi zajęcia dotyczące tematyki Bliskiego Wschodu, bezpieczeństwa oraz praktyczną naukę języka perskiego.

  • Rola PKW w odbudowie prowincji Ghazni (ang. The role of the Polish Military Contingent in the reconstruction of Ghazni province), w: „Przegląd Strategiczny” – w druku.
  • Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Wybrane  problemy (ang.The European Union's strategy on Afghanistan. Selected Issues), w: “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, 2019, s. 181-194.

Obszary zainteresowań naukowych:

  • Zagadnieniach związane z polityką społeczną, bezpieczeństwem narodowym oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.
  • Afganistan (ujęcie historyczne, zagadnienia bezpieczeństwa, zaangażowanie sił międzynarodowych, perspektywy rozwoju).
  • Kraje Bliskiego Wschodu.
  • Język perski dla początkujących.
  • Afganistan  –  Historia, Kultura i Tradycja.
  • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa.