prof. dr hab.Włodzimierz Malendowski

profesor emerytowany

pbn_logogoogle_scholar_logo

Prawnik, politolog, wieloletni Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie, a następnie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Zasiadał w Komitecie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W roku 2020 uhonorowany Medalem 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Promotor w dziewiętnastu przewodach doktorskich, recenzent w ponad dwudziestu postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych.

Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Wśród najważniejszych:

  • monografia autorska pt. Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji (Poznań 1994);
  • podręcznik akademicki pt. Stosunki międzynarodowe (Wrocław 1998, 2000, 2004, współredakcja z Cz. Mojsiewiczem);
  • prace zbiorowe w ramach projektu badawczego „Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego” pt. Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne (Wrocław 1999, 2000), pt. Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków (Wrocław 2003), pt. Spory – Konflikty zbrojne – Terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych (Poznań 2006) oraz pt. Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego (Poznań 2008).