MgrPaula Tomaszewska

Biogram

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Zakładzie Studiów Strategicznych WNPiD UAM. Recenzentka czasopisma naukowego „Refleksje”. Pełni funkcję zastępcy sekretarza czasopisma „Przegląd Strategiczny”.

W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego. Prowadzi badania dotyczące chińskiej inicjatywy „Pasa i Szlaku”. W szczególności interesuje ją ryzyko finansowe wśród państw beneficjentów tego projektu.

Publikacje

  • P. Tomaszewska, (2020), The Belt and Road Initiative and other Chinese multilateral cooperation projects as a challenge to the European Union's integration process, Polish Political Science Yearbook PPSY vol. 49, Toruń.
  • P. Tomaszewska, A. Pohl, (2019), Dilemmas related to the Poland’s participation in the Chinese Belt and Road Initiative, Przegląd Strategiczny, nr 12, s. 161-179, DOI: 10.14746/ps.2019.1.11, ISSN: 2084-6991, Poznań.
  • P. Tomaszewska, (2019), Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. Tom 5 Nr 2 (2019), s. 149-165, DOI: 10.34739/dsd.2019.02.09, Siedlce.
  • P. Tomaszewska, (2019), Potencjalna wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i jej makroekonomiczne konsekwencje, Społeczeństwo i Polityka, s. 121-143, doi.org/10.34765/sp.0419.a05, Warszawa.
  • P. Tomaszewska, M. Dahl (2019), Implementation of the Belt and Road Initiative in Selected Balkan States, [w:] Understanding Asia: Political, Economic and Socio-Cultural Dimensions, Joanna Marszałek-Kawa, Michał Dahl (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 69-86, Toruń.
  • P. Tomaszewska, S. Tomaszewska, (2019) The Belt and Road Initiative jako wyzwanie dla amerykańskich interesów w regionie Azji i Pacyfiku, Nowa Polityka Wschodnia, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 82-109, ISSN 2084-3291, DOI: 10.15804/npw20192305 Toruń.
  • P. Tomaszewska, (2019) Wybrane organizacje wyspecjalizowane ONZ a bezpieczeństwo Polski, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w XXI w. Wymiar instytucjonalny, A. Wejkszner, S. Wojciechowski, (red.), Wydawnictwo Naukowe Difin, s. 77-108, ISBN: 978-83-8085-947-0, Warszawa.
  • P. Tomaszewska, (2019), Od bezpaństwowej ideologii do restytucji kalifatu, czyli ideologiczne implikacje współczesnego dżihadu na przykładzie organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, [w:] Ideologiczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, P. Łubiński (red.), s. 66-93, ISBN: 978-83-954251-4-1, Kraków.
  • P. Tomaszewska, (2019), Między Wschodem a Zachodem, czyli jaki wpływ może mieć chińska inicjatywa Belt and Road na rekonstrukcję globalnego systemu zarządzania?, Wrocław: Wrocławskie Studia Erazmiańskie 13, s. 27-44, DOI: 10.34616\/WSE.2019.13.27.44, ISBN 978-83-65158-16-1.
  • P. Tomaszewska, (2018), Chinese Belt and Road Initiative as a political and economic challenge for the current world order, Refleksje, 237-253, DOI: 10.14746/r.2018.2.16, Poznań.

Nauka

  • Problematyka związana z zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • Chińska inicjatywa „Pasa i Szlaku” (kwestie ekonomiczne, polityczne, geopolityczne, technologiczne, ekologiczne i społeczne związane z tym projektem);
  • Różne aspekty relacji między państwami (w szczególności tematyka relacji amerykańsko-chińskich);
  • Zagrożenia asymetryczne (w tym przede wszystkim terroryzm);
  • Ekonomia, biznes i marketing międzynarodowy.

Dydaktyka

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • Międzynarodowe prawo humanitarne;
 • Marketing międzynarodowy;
 • Współpraca czy rywalizacja? Stan relacji amerykańsko-chińskich i perspektywy ich rozwoju.

Zainteresowania

  • Filmy i książki (głównie te, dotyczące tematyki wojennej, szpiegowskiej oraz psychologicznej);
  • Muzyka w szczególności filmowa oraz rockowa;
  • Myślenie wizualne i innowacje pedagogiczne;
  • Gry strategiczne - planszowe i karciane;
  • Zainteresowanie potęgą pozytywnego myślenia i zjawiskiem dobrego humoru☺