Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

2 października 2017 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
3 października 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
21 grudnia 2017 r. – 2 stycznia 2018 r. wakacje zimowe
 1 – 21 lutego 2018 r. zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
22 lutego – 21 czerwca 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
   30 marca – 3 kwietnia 2018 r. wakacje wiosenne
22 czerwca – 4 lipca 2018 r. letnia sesja egzaminacyjna
5 – 31 lipca 2018 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 – 31 sierpnia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
3 – 16 września 2018 r. sesja egzaminacyjna*

1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 29 września 2017 r.
2. W roku akademickim 2017/2018 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 października 2017 r. (Inauguracja roku akademickiego), 30 i 31 października 2017 r., 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 9 maja 2018 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust 2.
3. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
4. W dniu 20 maja 2018 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.