Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy (do wyboru)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Soft skills

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Psychologia społeczna

Zajęcia do wyboru (dwa przedmioty)

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Teoria komunikowania masowego

Stosunki międzynarodowe

Metody badań medioznawczych

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Opinia publiczna

Prawo autorskie

Pragmatyka językowa

Analiza dyskursu medialnego

Media lokalne i środowiskowe

Ekonomika mediów

Seminarium magisterskie (do wyboru)

Praktyka zawodowa (3 miesiące, 13 tygodni, 65 dni lub 520 godz.)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: reklama i promocja

Marketing

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

Podstawy reklamy

Psychologia reklamy

Promocja

Badania marketingowe

Grafika reklamowa

Reklama w Internecie

Public Relations

Prawo reklamy

Negocjacje

Budowanie marki

Kampanie reklamowe

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dziennikarstwo

Pracownia prasowa

Pracownia radiowa

Pracownia telewizyjna

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

Dziennikarstwo internetowe

Marketing i reklama

Techniki nowych mediów

Trening interpersonalny

Fotografia prasowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: nowe media

Rysunek

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

Dźwięk

Montaż

Kreatywne myślenie

Grafika

Fotografia

Programowanie

DTP

Film

Animacja

Web design

Projekty internetowe

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie komunikacją w biznesie

Analizy i badania w komunikacji marketingowej

Komunikacja poprzez nowe media

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w firmie

Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Kreatywność w biznesie

Komunikacja interpersonalna

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Portale społecznościowe w komunikacji

Programowanie neurolingwistyczne

Marketing i reklama

Zintegrowana komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa

Zarządzanie projektem

Brand planning

Media relations

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie

Warsztat radiowego dziennikarza sportowego

Warsztat telewizyjnego dziennikarza sportowego

Warsztat prasowego dziennikarza sportowego

Warsztat internetowego dziennikarza sportowego

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

Montaż materiałów sportowych

Historia sportu

Techniki pracy sprawozdawcy sportowego. Piłka nożna

Techniki pracy sprawozdawcy sportowego. Piłka siatkowa

Techniki pracy sprawozdawcy sportowego. Żużel

Public relations i media relations w sporcie

Management w klubie sportowym

Dietetyka i doping w sporcie

Organizacja, promocja i zarządzanie imprezami sportowymi

Sport jako instrument polityki

Marketing sportowy

Zagraniczna prasa sportowa

Psychologia sportu w praktyce