Przekierowanie poczty studenckiej

Przekierowanie poczty studenckiej można ustawić w jednym z dwóch dostępnych interfejsów.

1. Zintegrowany interfejs poczty

przekierowanie
Aby ustawić przekierowanie poczty po zalogowaniu do zintegrowanego interfejsu poczty studenckiej należy:

 1. Na dole menu znajdującego się z lewej strony kliknąć Options
 2. Rozwinąć menu Local Accounts klikając strzałkę
 3. Kliknąć Forwarding
 4. Zaznaczyć pole Enable automatic forwarding
 5. W pole Forward to wpisać adres (lub adresy oddzielone przecinkami) na który/które ma być przekierowywana poczta
 6. Aby zachować wprowadzone zmiany należy kliknąć Save Preferences
 7. Aby zakończyć pracę z serwisem pocztowym należy kliknąć Sign out u góry strony

2. Lekki interfejs poczty

przekierowanie lekki
Aby ustawić przekierowanie poczty po zalogowaniu do lekkiego interfejsu poczty studenckiej należy:

 1. Kliknąć zakładkę Opcje w górnej części strony
 2. Kliknąć zakładkę Poczta
 3. Kliknąć zakładkę Ustawienia
 4. W sekcji Przekazywanie Poczty zaznaczyć pole Uruchom przekazywanie
 5. W polu Adres Email wpisać adres na który ma być przekierowywana poczta a następnie kliknąć Dodaj
 6. Można dodać kilka adresów na które ma być przekierowywana poczta. Aby usunąć adres/adresy należy zaznaczyć adres na liście Lista odbiorców przekazanej wiadomości a następnie kliknąć Usuń
 7. Aby zachować wprowadzone zmiany należy kliknąć Zachowaj
 8. Aby zakończyć pracę z serwisem pocztowym należy kliknąć Wyloguj u góry strony