Kurs jest obowiązkowym przedmiotem dla studentów I-go roku rozpoczynających naukę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Zajęcia z przedmiotu Edukacja Informacyjna i Źródłowa realizowane będą w formie kształcenia na odległość (e-learning).

https://www.elearning.amu.edu.pl/wnpid/course/index.php?categoryid=5

Logowanie na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).

Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test.

Studenci studiów stacjonarnych:
Test będzie dostępny od 2 listopada do 28 lutego 2021 r.
Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po 28 lutego 2021 roku.

Studenci studiów niestacjonarnych:
Test będzie dostępny  od 2 listopada do  7 lipca 2021 r.
Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po 7 lipca 2021 roku.

Prowadząca:

Edyta Szelejewska-Dembińska

edyta.szelejewska@amu.edu.pl

tel. 61 829 65 01