Wykaz obowiązujących przedmiotów

Przedmioty do wyboru (ścieżki)

 

Studia stacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne licencjackie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne licencjackie

 

Politologia – studia stacjonarne licencjackie

Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne licencjackie

Zarządzanie państwem – studia stacjonarne licencjackie

 

Studia stacjonarne – II stopnia (SUM)

Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne II stopnia

Politologia – studia stacjonarne II stopnia

Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne II stopnia

 

International Relations – Master’s Degree Programme

 

 

Studia niestacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Informujemy, że plany nie są jeszcze kompletne i będą na bieżąco aktualizowane.
Bezpieczeństwo narodowe – studia niestacjonarne licencjackie

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia niestacjonarne licencjackie

 

Politologia – studia niestacjonarne licencjackie

 

Stosunki międzynarodowe – studia niestacjonarne licencjackie

Studia niestacjonarne – II stopnia (SUM)

Informujemy, że plany nie są jeszcze kompletne i będą na bieżąco aktualizowane.
Bezpieczeństwo narodowe – studia niestacjonarne II stopnia

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia niestacjonarne II stopnia

 

Politologia – studia niestacjonarne II stopnia

 

Stosunki międzynarodowe – studia niestacjonarne II stopnia